อัดเงิน 3.8 หมื่นล้านบาทช่วย SME นำร่อง 8 จังหวัด

คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันหารือจัดงบ 3.8 หมื่นล้านบาทเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือ SME นำร่อง 8 จังหวัด

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กลุ่ม D2 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเร่งหารือถึงมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีชุดใหม่ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เบื้องต้นในมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีชุดใหม่ดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์มากที่สุด เพราะเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะมีทั้งการสนับสนุนเอสเอ็มอีในรูปแบบการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ภายใต้กรอบวงเงินช่วยเหลือเอสเอ็มอีจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท ในขณะนี้ พร้อมคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลปฏิบัติได้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะเดินสายให้ความรู้เรื่องเอสเอ็มอีใน 8 จังหวัดนำร่อง อาทิ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี กระบี่ สงขลา ชลบุรี และนครปฐม

แสดงความคิดเห็น