4เดือนแรกนักท่องเที่ยวมาไทย 12 ล้านคน ฟันรายได้ 6.14แสนล้านบาท

รัฐมนตรีท่องเที่ยวเผยตัวเลขนักท่องเที่ยว ล่าสุดแตะ 12 ล้านคน สร้างรายได้ 6.14 แสนล้านบาท ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน เชื่อสิ้นปีจะมีคนท่องเที่ยวเข้าสู่ภูมิภาคไม่น้อยก่า 121 ล้านคน ฟันรายได้กว่า 29 ล้านล้านบาท

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวว่า สถิติจนถึงปัจจุบัน  (3 พ.ค. 60) ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า 12 ล้านคนแล้ว โดยนับตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 เม.ย. มีนักท่องเที่ยวจำนวน 11,881,434 คน ก่อให้เกิดรายได้ 614,086.04 ล้านบาท ขยายตัว 1.71% และ 3.43%จากช่วงเวลาเดียวของของปีที่ผ่านมาตามลำดับ

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย สร้างประเทศไทยเป็น Thailand Plus One เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ ใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกำหนดให้ปี 2560 นี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนภายใต้ชื่อ “Visit [email protected]″ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ภูมิภาคได้กว่า 121 ล้านคน และสร้างรายได้กว่า 29 ล้านล้านบาท

คุณกอบกาญจน์ กล่าวถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่า ในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวฯ จะเดินสายคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา กัมพูชา ไต้หวัน จีน รวมทั้งประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมนี เพื่อที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนใน EEC

แสดงความคิดเห็น