‘โออิชิ’ทุ่ม 2 พันล้าน ผุดโรงงาน รุกส่งออกตลาด CLMV

ไทยเบฟ ทุ่ม 2 พันล้าน ส่ง”โออิชิ”ธงนำรุกตลาดเครื่องดื่มส่งออก CLMV เดินหน้า 4.0 ตั้งบริษัทเบฟเทค รุกใช้หุ่นยนต์ผลิตสินค้า

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(นอนแอลกอฮอล์) ทำให้บริษัทเดินหน้าทุ่มงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโรงงานผลิตชาเขียวโออิชิ อ.วังม่วง จ.สระบุรี (มีพื้นที่ 1,486 ไร่ นำมาพัฒนาเบื้องต้น 184 ไร่) กำลังการผลิต 360 ล้านขวดต่อปี  โดยนำนวัตกรรมการผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อไลน์ที่ 4 (CAF4) มาใช้ ถือเป็นเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยสุดในภูมิภาค

เดินหน้า4.0รุกใช้หุ่นยนต์ผลิต
นอกจากนี้ ในแง่บุคลากร โรงงานดังกล่าวจ้างงานทั้งสิ้น 105 คน และไฮไลต์อยู่ที่การนำ “หุ่นยนต์” มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันยังลดการเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานในไทย

โดยหุ่นยนต์ที่ใช้ภายในโรงงานพัฒนาโดยบริษัท เบฟเทค (BevTech) ในเครือไทยเบฟ ซึ่งก่อตั้งเมื่อเดือนธ.ค.2559 โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยในอนาคตบริษัทจะพยายามยกระดับการผลิตสินค้าในโรงงานให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด (Fully automatic)

ส่วนการทำงานของบุคลากร จากนี้ไปจะ ทำให้มีความเชื่อมโยง สื่อสารกัน ใช้ทักษะองค์ความรู้มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันสูงสุด สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งระดับโลก เพื่อผลักดันและส่งออกสินค้าแบรนด์คนไทยไปสู่เวทีโลก

รองรับกระจายสินค้าอาเซียน
“การลงทุนครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม หรือ CLMV หลังจากที่ผ่านมารัฐบาล มีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สร้างถนนผ่านจังหวัดสระบุรี เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก แสดงว่าเส้นทาง ขนส่งสินค้าในอนาคตจะเชื่อมไปสู่ตลาดอินโดจีน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว กระทั่งเวียดนามมากขึ้น โดยฐานการผลิตไทยจะเป็นศูนย์กลางในการป้อนสินค้าสู่ตลาดภูมิภาค”

ปัจจุบันโออิชิมีแบรนด์ชาเขียวโออิชิ เป็นเบอร์ 1 ในไทย มาเลเซีย และยังมีแบรนด์อีกมากมายภายใต้ 3 บริษัท (โออิชิ เสริมสุข ไทยดริ้งค์) มีสินค้าน้ำดื่มช้าง น้ำดื่ม คริสตัลฯ ซึ่งตลาดในไทยจะทำหน้าที่เชื่อมโยง กับตลาดภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากการทำตลาดเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ในตลาด CLMV บริษัทยังสนใจตลาดฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียเพิ่มเติมด้วย

แสดงความคิดเห็น