SME นำร่องจ่ายผ่านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สรรพากรแจงเก็บรายได้ 6 เดือนแรกปีงบต่ำกว่าเป้า

สรรพากรเปิดให้เอสเอ็มอีสมัครใจยื่นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล แจงมีผู้สมัครได้รับอนุญาต 30 รายจากที่ยื่นสมัครใจมา 50 ราย ขณะที่ “ปตท.” นำร่องรายใหญ่ใช้ e-Tax Invoice เต็มรูปแบบ พร้อมแจงเก็บรายได้ครึ่งปีงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย

คุณประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลาง (เอสเอ็มอี) ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยสมัครใจ ได้เข้ามาใช้งานระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาไปสู่ระบบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต ซึ่งล่าสุดมีผู้ประกอบการสมัครเข้ามาแล้ว 50 ราย ทางกรมสรรพากรได้อนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว 30 ราย

ตอนนี้เราเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาสมัครใช้งานระบบ e-Tax Invoice by Email ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งเราเตรียมจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ยื่น e-Tax Invoice สามารถพรินต์เอกสารไปใช้ทำรายการภาษีซื้อและภาษีขายได้เลย นายประสงค์กล่าว

ทั้งนี้ กรมสรรพากรรายงานว่า ระบบ e-Tax Invoice by Email เกิดขึ้นจากโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ระบบการชำระเงินและระบบภาษีของประเทศก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยกรมสรรพากรได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) จัดทำระบบนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT รายย่อยได้มีความคุ้นเคยและตระหนักถึงความสะดวกของการออกและใช้ e-Tax Invoice เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบ e-Tax Invoice อย่างสมบูรณ์ในอนาคต หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีการออกใบกำกับภาษีจำนวนไม่มาก ขณะที่ยังไม่มีการบริหารจัดการด้านเอกสารที่เป็นระบบขนาดใหญ่ และอาจจะยังไม่พร้อมจะออก e-Tax Invoice ได้อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรกล่าวว่า ระบบ e-Tax Invoice by Email จะเป็นระบบสมัครใจให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ามาใช้ ในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ได้นำร่องการยื่น e-Tax Invoice แบบเต็มรูปแบบผ่าน Email มาตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก็มีผู้ประกอบการสนใจ อาทิ บมจ. ปตท. เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนลงได้มาก

สำหรับการจัดเก็บรายได้ภาษีของกรมสรรพากรในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559-มี.ค. 2560) ที่มีรายงานว่ากรมสรรพากรจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการไป 13,251 ล้านบาท หรือ 1.7% นั้น คุณประสงค์กล่าวว่า กรมสรรพากรยังคงเก็บรายได้ภาษีได้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาโดยตลอด ส่วนการที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการนั้น เนื่องจากตัวเลขประมาณการในเอกสารงบประมาณดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นล่วงหน้าประมาณ 1 ปีครึ่ง จึงไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงนัก

6 เดือนที่ผ่านมา กรมสรรพากรเก็บรายได้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมามาโดยตลอด ส่วนประมาณการที่ตั้งไว้เป็นตัวเลขที่ตั้งล่วงหน้า 1 ปีครึ่ง ซึ่งตอนนี้เป้าจริง ๆ ต่ำกว่านั้น อธิบดีกรมสรรพากรกล่าว

สำหรับก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังรายงานผลการเก็บรายได้รัฐบาล โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวม 744,712 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 13,251 ล้านบาท หรือ 1.7% แต่ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 21,125 ล้านบาท หรือ 2.9% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษี VAT จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 13,740 ล้านบาท หรือ 3.6% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.8% และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ 1,894 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4,606 ล้านบาท หรือ 70.9% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 63.1% ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 8,139 ล้านบาท หรือ 4.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.3% ซึ่งเป็นผลจากภาษีจากค่าบริการและจำหน่ายกำไร (ภ.ง.ด. 54) ภาษีกำไรสุทธิ (ภ.ง.ด. 50) และภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาคเอกชน (ภ.ง.ด. 53) ที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ

แสดงความคิดเห็น