นำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

ความเป็นผู้นำคือศาสตร์ที่ใครหลายคนศึกษาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการในแต่ละยุคจะมีผู้คนที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามในแต่ละเจเนอเรชั่นนั้นก็จะมีจุดหนึ่งที่คล้ายกันซึ่งไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ในอดีต

นำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน หรือ Leaders Eat Last (แปลตรงตัวว่า ผู้นำมักทานอาหารชิ้นสุดท้าย) เป็นหนังสือที่เขียนโดย ไซม่อน ซิเนค นักพูดชื่อดังแห่งเวที Ted Talk ซึ่งเคยฝากผลงานมาแล้วกับหนังสือเรื่อง Start With Why โดยในหนังสือ นำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ได้อธิบายเอาไว้ว่าระบบร่างกายทุกส่วนของมนุษย์นั้นถูกสร้างมาเพื่อให้เราอยู่รอดและรักษาความปลอดภัยของตนเอง ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลานาน โลกมีความเจริญด้านวัตถุ และเราไม่ต้องวิ่งหนีเสือชีตาห์แบบมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยนี้ก็ยังคงฝั่งรากลึกลงไปอยู่ในตัวมนุษย์จนถึงปัจจุบัน

โดยระบบดังกล่าวจะป้องกันตนเองและแสดงท่าทีต่อต้านจากสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอันตราย เช่น การถูกต่อว่า ความกดดัน ความรู้สึกว่าโดนคว่ำบาตรจากคนในองค์กร ในทางกลับเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยตอนอยู่ในกลุ่มหรือองค์กร เราจะรู้สึกผ่อนคลายและยินดีให้ความร่วมมือกับกลุ่มที่เราอาศัยอยู่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำก็คือสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในองค์กรให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยและให้พวกเขารู้สึกว่ามีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งหากองค์กรไม่มีวัฒนธรรมที่เรียกวงกลมแห่งความปลอดภัยนี้ครอบอยู่ พนักงานจะใช้เวลาและพลังงานที่มากจนเกินไปปกป้องตนเองจากคนในองค์กรที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแทนที่จะใช้เวลานั้นร่วมมือพัฒนาองค์กร

อย่างไรก็ตามถึงแม้องค์กรจะมีวงกลมแห่งความปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายแล้ว ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะได้รับการเชื้อเชิญจากหัวหน้าให้เข้าวงกลมแห่งความปลอดภัย ผู้นำที่อ่อนแอจะมอบผลประโยชน์แห่งความปลอดภัยให้กับพนักงานบางคนจนเกิดวงกลมที่เรียกว่า “วงใน” หรือพนักงานที่ใครหลายคนเรียกว่า “ลูกรักของหัวหน้า” ขึ้น ซึ่งส่งผลให้คนที่อยู่นอกวงในถูกบังคับให้ทำงานเพียงลำพังหรือกลุ่มเล็ก ๆ และจะทำให้พนักงานไม่อยากแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เกิดความไม่สบายในการทำงาน และอาจเลยเถิดจนเป็นการเมืองภายในขึ้นได้ เพราะฉะนั้นนอกจากสร้างวงกลมแห่งความปลอดภัยแล้ว หน้าที่อีกอย่างของผู้นำที่แข็งแกร่งก็คือขยายวงกลมวงนี้ให้ครอบคลุมทุกคนในองค์กรเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความอิสระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนทุกคนในองค์กรและเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามวงกลมแห่งความปลอดภัยนี้เป็นแค่บทเริ่มต้นของหนังสือ นำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน หรือ Leaders Eat Last ที่ทางเรา Bangkok Bank SME สรุปมาให้ โดยในหนังสือเล่มนี้ยังมีความเป็นผู้นำอีกหลายประเด็นที่หยิบมานำเสนอ และหากคอหนังสือท่านใดสนใจ นำยังไง ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน หรือ Leaders Eat Last ก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ส่วนใครที่สนใจแนวคิดของ ไซม่อน ซิเนค ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ก็สามารถเข้าไปดูสิ่งที่เขาพูดได้ในเว็บไซต์ YouTube ทางชาแนล SimonSinek

แสดงความคิดเห็น