กิจการใดบ้างที่รัฐบาลกัมพูชาให้สิทธิพิเศษ!

รู้ก่อนไปกัมพูชา กิจการใดบ้างที่ห้ามต่างชาติทำ พร้อมสิทธิพิเศษภาษีที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุน

การเปิดตัวของอาเซียนแทบจะไม่สร้างความตื่นตัวให้กับภาครัฐและเอกชนของกัมพูชาเท่าที่ควร เนื่องจากที่ผ่านมากัมพูชาเป็นประเทศที่เปิดรับการค้าและการลงทุนกับต่างชาติเป็นทุนเดิม การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงไม่สร้างความตื่นตัวมากนัก ซึ่งการที่ไม่เกิดความตื่นตัวก็ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาไม่มีความพร้อม แต่เพราะว่ามีการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอยู่แล้ว ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศลำดับที่ 3 ตามจากสิงคโปร์และมาเลเซียในด้านของ Legal and Policy Frameworks

ความน่าสนใจของกัมพูชาที่ผู้ประกอบการไทยต้องนำมาประเมิน ยังมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างการจัดทำFTA  ระดับทวิภาคี ที่มีผลบังคับใช้แล้วทั้งอาเซียน+3 อาเซียน+6 FTA กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำให้สินค้าสามารถเว้นภาษี และยังรวมถึงเงื่อนไขของสิทธิพิเศษที่ได้รับจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น GSP   จากสหรัฐฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กัมพูชาแม้จะสนับสนุนการลงทุนและมีการเปิดกว้างให้กับนักธุรกิจต่างชาติ แต่ก็ยังมีข้อห้ามและข้อจำกัด ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ดังต่อไปนี้

กิจการที่ห้ามลงทุนในกัมพูชา (ทั้งชาวต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ)

 1. การผลิตสารเคมีที่มีพิษ และสินค้าที่ต้องใช้สารเคมีภัณฑ์ในการผลิต (กฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์กรการค้าโลกไม่อนุญาตเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม)
 2. การแปรรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สิ่งปฏิกูลที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้ที่ไม่อนุญาตโดยกฎหมาย

กิจการที่ไม่มีสิทธิ์ขอรับส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา (แต่สามารถลงทุนได้)

 1. กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ (นำเข้า-ส่งออก ค้าปลีก-ค้าส่ง การจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี)
 2. บริการคมนาคมทางน้ำ-บก-อากาศ (ยกเว้นการลงทุนภาคขนส่งทางรถไฟ)
 3. ร้านอาหาร คาราโอเกะ กิจการนวด ฟิตเนส สถานบันเทิง ไนต์คลับ บาร์ ที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมมาตรฐานสากลหรือโรงแรม แต่เป็นการให้เช่ากับนักลงทุนที่ไม่ได้รับ QIP เป็นผู้ประกอบการ
 4. การให้บริการท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลตัวแทน หรือโฆษณา
 5. ธุรกิจการพนัน บ่อน กาสิโน
 6. การให้บริการทางการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน ประกัน และธุรกิจทุกประเภทที่มีลักษณะเป็นตัวกลางทางการเงิน
 7. กิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนทั้งหมด
 8. การให้บริการทางวิชาชีพ
 9. การดัดแปลงพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 10. การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติในประเทศเป็นวัตถุดิบ
 11. การผลิตยาสูบ

กิจการที่รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนและให้สิทธิ์การลงทุน

 1. การผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
 2. การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตเครื่องหนัง โลหะทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุสำนักงาน ของเล่น อุปกรณ์ทางกีฬา ยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ เซรามิก
 3. การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (ที่ไม่ได้ทำจากไม้) กระดาษ ยาง พลาสติก ผู้จำหน่ายน้ำประปา ยาแผนโบราณ อาหารแช่แข็งและแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก การแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
 4. ผลิตภัณฑ์สารเคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย และปิโตรเคมี การผลิตยาแผนปัจจุบัน
 5. สถาบันการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี หรือวิชาชีพ
 6. ศูนย์จัดนิทรรศการ และศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ
 7. การสร้างศูนย์การค้า
 8. การท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ และการสร้างสถานที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ
 9. ศูนย์การท่องเที่ยวครบวงจร
 10. รีสอร์ตครบวงจร
 11. โรงแรม ระดับ 3 ดาวขึ้นไป
 12. สถานพยาบาล การปลูกข้าว พืช ผัก ทางการค้า
 13. การเลี้ยงวัว ทำฟาร์มโคนม
 14. การทำฟาร์มสัตว์ปีก
 15. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม
 16. การทำสวนยางพารา ปลูกต้นไม้
 17. การเลี้ยงสัตว์ป่า นก สัตว์เลื้อยคลาน
  *เงินทุนและเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกัมพูชากำหนด

นอกจากนี้ กัมพูชายังกำหนดให้สินค้าบางชนิดต้องได้รับอนุญาต หรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าหรือส่งออก อาทิ สัตว์มีชีวิต ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และสารเคมีในอุตสาหกรรม

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล : [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น