น้ำมันหล่อลื่นไทยรายได้ทะลุ 8.5 หมื่นล้านบาทผลมาจากตลาด AEC โต

ตลาดน้ำมันหล่อลื่นไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังเปิด AEC ได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการหักลดหย่อนภาษีการลงทุนซื้อรถยนต์ การพัฒนาลอจิสติกส์ รวมทั้งเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล คาดปี 60 ความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 720 ล้านลิตร มูลค่ากว่า 8.5 หมื่นล้านบาท

ดร.จักรกริช วหาวิศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันอพอลโล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ “IDEMITSU” และ “DAPHNE” ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและในประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดี

ในส่วนของประเทศไทยหลังจากเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้มาตรการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนซื้อรถยนต์ การพัฒนาอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ รวมทั้งการส่งเสริมและผลักดันนโยบายจากรัฐบาลผ่านเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ส่งผลให้การแข่งขันและการเติบโตของตลาดน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยได้รับอานิสงส์ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560 ความต้องการน้ำมันเครื่องในประเทศไทย โดยรวมจะอยู่ที่ 720 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท

ดร.จักรกริช กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมต่างๆ โดยการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ผ่านการทดสอบและกระบวนการทำวิจัยกับบริษัทค่ายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

แสดงความคิดเห็น