อภัยภูเบศรผนึก 9 ชาติอาเซียนโชว์ภูมิปัญญา

อภัยภูเบศร จัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียน ได้เชิญเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทยเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค.2560

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้แล้ว การพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยยังจะสามารถทำให้เกิดการพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับประชาชน ชุมชนและประเทศ และอาจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ทั้งนี้ ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพอาเซียนขึ้น เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน โดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค. 2560 ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศร  ซึ่งทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เชิญเครือข่ายหมอยาพื้นบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย รวมทั้งสิ้น 42 คน

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการหารือกันในเครือข่ายประเทศอาเซียนถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยการรวมพลังในการขึ้นทะเบียน สมุนไพร ภูมิปัญญา ร่วมกัน ซึ่งคงต้องหารือกันในรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อรักษาภูมิปัญญาที่มีเฉพาะแพทย์ตะวันออกเท่านั้น ดังนั้น เครือข่ายอาเซียนจึงควรผนึกกำลังเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้หายไป

แสดงความคิดเห็น