ธนาคารกรุงเทพ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสารดิแอสเส็ท

ธนาคารกรุงเทพ คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสารดิแอสเส็ทตอกย้ำความสำเร็จด้านบริการเพื่อการค้าต่างประเทศ และบริการซัพพลายเชน

นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย โดยในปีนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับ 4 รางวัลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย ด้านบริการเพื่อการค้าต่างประเทศ (Best Service Provider in Trade Finance) จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมและช่องทางการให้บริการอันทันสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจและคู่ค้าได้อย่างครอบคลุม และความแข็งแกร่งของเครือข่ายสาขาและธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศที่ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย ด้านบริการซัพพลายเชน (Best Service Provider in Supply Chain Solution) จากความสามารถในการให้บริการด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าในเครือข่ายการค้าได้อย่างครบวงจร และ 2 รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมในการให้บริการซัพพลายเชนให้กับลูกค้า (Triple A Best Supply Chain Solution) ซึ่งได้รับรางวัลจากนวัตกรรมการชำระเงินและเบิกใช้สินเชื่อหมุนเวียนแบบออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่คู่ค้าของบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร โดยมี นางสาวพรทิพย์ บูรณะการเจริญ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (ซ้าย) เข้าร่วมรับมอบรางวัล และรางวัลนวัตกรรม Trade Finance ในรูปแบบบริการซัพพลายเชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำการค้าระหว่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงในการชำระเงินผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคารให้แก่บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด และคู่ค้า

แสดงความคิดเห็น