อย่าปล่อยให้ชื่อแบรนด์กลายเป็นข้อจำกัดทางธุรกิจ

เรียนรู้ความผิดพลาดจากการไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ ที่ทำให้บริษัทไม่น้อยที่ต้องจบลงตั้งแต่ชื่อแบรนด์

ชื่อที่น่าจดจำเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ บริการ และบริษัทของคุณ การเลือกชื่อแบรนด์เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกในการสร้างธุรกิจของคุณและแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

โดยชื่อแบรนด์ที่ดีต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้ออกมามากที่สุด และการดำเนินการจะกลายเป็นตัวกำหนดแบรนด์ลำดับต่อมาเพื่อลักษณ์อัตตลักษณ์ ซึ่งข้อจำกัดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่หลายคนต้องระวังเพราะอาจทำให้บริษัทของคุณไม่สามารถดำเนินการได้ในอนาคต

หลายคนต้องเคยได้ยินชื่อร้านที่นำชื่อสถานที่มาตั้งชื่อร้าน และเป็นการเลือกทำการตลาดอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างแบรนด์จากสถานที่ตั้ง (Location-based branding) เป้าหมายครอบคลุมเพียงรอบภูมิศาสตร์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า ซึ่งอาจได้เปรียบในระยะเวลาหนึ่งหรือในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะผลระยะยาวจะกลายเป็นข้อจำกัดมากขึ้นหากต้องการขยายธุรกิจ แล้วชื่อที่ตั้งนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันอาจทำให้ลูกค้าเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับที่ตั้งลำบาก หากมีการย้ายทำเลขาย หรือขยายแฟรนไชส์ อาจจะต้องมานั่งคิดใหม่เพราะฉะนั้นคิดเผื่ออนาคตไปเลย

ขณะที่บางครั้งผู้ประกอบการมีความต้องการเชื่อมโยงธุรกิจกับเรื่องราว ใช่! การตั้งชื่อแบรนด์ต้องมีความหมาย มีเรื่องราว แต่ก็ใช่ว่าจะนำธุรกิจมาเชื่อมเรื่องราวกับครอบครัวด้วยการตั้งชื่อแบรนด์อย่างเช่น Douglas & Sons หรือการสร้างแบรนด์ธุรกิจครอบครัว (Family business branding) ซึ่งบางครั้งลูกของคุณก็ไม่ได้ต้องการเข้ามาดำเนินธุรกิจเสมอไป อีกทั้งหากเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท อย่างปัญหาด้านกฎหมาย ความหมายเชิงลบที่เชื่อมโยงชื่อแบรนด์ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ครอบครัว ชื่อธุรกิจของคุณควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสินค้าและบริการที่อาจขยายและเติบโตในอนาคต เพราะทิศทางและโอกาสทางการตลาดมีความเปลี่ยนแปลงและสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้ง ดังนั้นชื่อแบรนด์จึงควรพิจารณาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวที่เป็นไปได้เสมอ โดยเฉพาะกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด

อย่างที่กล่าวทำให้วิเคราะห์ออกมาได้ว่าการตั้งชื่อแบรนด์ผู้ประกอบการควรตั้งชื่อแบรนด์เผื่ออนาคต มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร โดยที่ไม่ Exotic เกินไป เพราะบางครั้งหลายคนตั้งชื่อแบรนด์อ่านไม่ออก สะกดเท่าไหร่ก็อ่านไม่ออก อ่านออกเสียงผิดเพี้ยนจนต้องไปถามคนอื่น เพราะฉะนั้นควรตั้งให้อ่านง่ายเพื่อลูกค้าจะได้เรียกอย่างถูกต้อง แต่ก็ไม่ควรโหลจนไปคล้ายกับชื่อของแบรนด์อื่นๆ อาทิ ในประเทศไทยที่นิยมตั้งชื่อให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า “แม่” ต่างๆ

ข้อสำคัญ
ผู้ประกอบการต้องสร้างการจดจำโดยใช้โลโก้ที่สื่อถึงธุรกิจทันทีที่ได้เห็น โดยไม่จำเป็นต้องตรงตัวเสมอไป โลโก้นั้นก็บ่งบอกของแบรนด์ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนชื่อ เช่น เครื่องหมายของคล้ายบูมเมอแรงของ Nike หรือเสือของ Puma อาจจะเป็นรูปอะไรบางอย่างที่สื่อถึงความเป็นมาของแบรนด์ก็ได้

การตั้งชื่อหรือโลโก้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งหากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจใหม่การสร้างการจดจำยิ่งเป็นสิ่งจำเป็น หากชื่อนั้นไม่สอดคล้องกับ Positioning ความหมายตีความก้ำกึ่งสองแง่สองง่ามหรือมีความหมายเชิงลบ หากชื่ออยู่ในสถานการณ์ใดอื่นๆ หรือต้องการจะตีตลาดต่างประเทศแล้วชื่อดันไปมีความหมายเชิงไม่ดีในภาษานั้น รวมถึงขัดต่อกฎหมาย ก็อาจจะจบตั้งแต่ชื่อแบรนด์เลยด้วยซ้ำ โดยเฉพาะในคนยุคใหม่นั้นที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์เป็นหลัก คนจะอยากนำเสนอแบรนด์ที่ใช้หรือไม่นั้นก็เริ่มต้นจากชื่อและโลโก้ว่าให้ความรู้สึกศรัทธา ตลก หรือน่าเกรงขาม

*ชื่อจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ามองข้ามและอาจต้องใช้เวลา ซึ่งหากผู้ประกอบการคิดไม่ออกก็อาจลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น