คลังต่ออายุ VAT 7% ต่อไปอีก 1-2 ปี ยันภาษีในรูปแบบอื่นยังจัดเก็บดีอยู่

คลังยังยืนภาษี VET 7 % อีก 1 ปี หวังสร้างบรรยากาศการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ฐานะทางการคลังของประเทศยังดี รายได้ภาษีลาภลอยยังดีอยู่

คุณสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT-แวต) จากเพดาน 10% เป็น 7% ต่ออีก 1 ปี จากปัจจุบันคิดแวตอัตรา 7% จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยาน 2560 หรือขยายไปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

ส่วนข้อเสนอของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้รัฐบาลเพิ่มภาษีแวตอีก 1% นั้น ถือว่าเป็นข้อเสนอเก่า และอยู่ในแผนการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าในปัจจุบันภาษีแวตของไทยที่ 7% ถือว่ายังต่ำมาก อย่างไรก็ตามการเพิ่มภาษีแวตต้องดูสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้กำลังขยายตัวได้ดี การขยายตัวเศรษฐกิจในไตรมาสแรก 2560 ขยายตัว 3.3% หากปรับเพิ่มภาษีแวตตอนนี้จะทำให้เศรษฐกิจสะดุดได้

นอกจากนี้ในแง่ของฐานะการคลังของประเทศปัจจุบัน ก็ยังไม่มีความจำเป็นเพิ่มภาษีแวต เพราะโครงการระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เพย์เมนท์) ของกระทรวงการคลังที่ดำเนินการอยู่ หากทำได้เต็มประสิทธิภาพจะทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท

‘การปรับเพิ่มขึ้นภาษีแวตตอนนี้ไม่มีความจำเป็น ทั้งเหตุผลด้านเศรษฐกิจ และรายได้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก 1 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่ฝ่ายนโยบายจะพิจารณา’ คุณสมชัย กล่าว

คุณสมชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ได้ตั้งทีมงานปฏิรูปกฎหมายประมวลรัษฎากรทั้งฉบับ ซึ่งจะพิจารณาการปฏิรูปภาษีทุกตัว รวมถึงนำข้อเสนอของ สนช. มาพิจารณาด้วย ทั้งการปรับเพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการเก็บภาษีลาภลอย ซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่เก็บจากผลประโยชน์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า รถไฟ และการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะเสนอ รมว.คลัง ให้พิจารณาต่อไป

แสดงความคิดเห็น