ตลาดโอมานสดใส SME ไทยไปแสดงสินค้า เงินสะพัดพันล้านบาท

สสว.นำผู้ประกอบการออกงานที่ตลาดโอมานจำนวน 34 บูธ สร้างยอดขาย และเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น 353 ล้านบาท ตลอดงานมีเงินสะพัดมากกว่า 1,000 ล้านบาท

คุณชไมพร เจือเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กล่าวถึงความสำเร็จการนำผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต 34 ราย ร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน “Thai Trade Exhibition Oman 2017” ระหว่างวันที่ 8-15 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน มีผู้เข้าชมกว่า 22,000 คน ตลอดช่วง 5 วัน

สสว.นำผู้ประกอบการร่วมงานจำนวน 34 บูธ สร้างยอดขาย และเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น 353 ล้านบาท ตลอดงานมีเงินสะพัดมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีภาคเอกชนไทยร่วมงานทั้งสิ้น 100 บริษัท เทียบกับปีก่อนที่มี 85 บริษัท

“การงาน Thai Trade Exhibition Oman 2017 ณ กรุงมัสกัต นับเป็นครั้งที่สอง โดยกระแสดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเชื่อว่ามูลค่า ที่เกิดจากการเจรจาซื้อขาย ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้การค้าระหว่างไทยและโอมานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าภายในปี 2565 โดยในปี 2559 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับโอมานอยู่ที่ประมาณ 23,000 ล้านบาท” คุณชไมพรกล่าว

แสดงความคิดเห็น