ผนึกสภาอุตสาหกรรมจัดใหญ่Bangkok RHVACและBangkok E&E 2017 บุกตลาดเปิดใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับเอกชนหลายฝ่ายจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC)และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E) ปี2560 หวังบุกตลาดเปิดใหม่และอาเซียน

คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC)และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E) ปี2560

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องทำความเย็นไทยได้หารือและมีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้การจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของทั้งสองอุตสาหกรรมของไทย ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล และในด้านนวัตกรรมสินค้าที่สอดรับกับบริบทโลกในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับสองของโลก และผลิตตู้เย็นเป็นอันดับสี่ของโลก ดังนั้น เรื่องคุณภาพสินค้าจากประเทศไทยจึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างไม่ต้องสงสัย สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด

“กรมฯ ตั้งเป้าทั้งสองงานมีผู้เข้าจัดแสดงสินค้าภายในงานกว่า 1,000 คูหา และมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั้งจากในประเทศและกลุ่มผู้ซื้อในภูมิภาคเป้าหมาย ประกอบด้วย อาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา และคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท”อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2017) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2017) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10  กันยายน  2560 เวลา      10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่         www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com

แสดงความคิดเห็น