“บิ๊กตู่” ลงพื้นที่ใต้คิกออฟกองทุนพัฒนาSME

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการตื่นตัวรับกองทุนพัฒนาSMEตามแนวทางประชารัฐ ยอดขอยื่นแล้วกว่า 7,000 ราย เผยวันที่24 พ.ค.นี้ “บิ๊กตู่” เตรียมลงพื้นที่สงขลา มอบด้วยมือให้ 6 จังหวัดใต้

คุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาSMEตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาSMEฯ ขณะนี้ได้อนุมัติสินเชื่อ 2 รายแรกแล้ว รายละ 3ล้านบาท โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อยจากจังหวัดน่าน คือ “น่านดูโอ คอฟฟี่” และ “กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชมพูภูคา” ขณะเดียวกัน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้ทยอยรับคำขอและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากกว่า7,000 ราย เพราะมีส่วนราชการในจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัดช่วยกันกระจายข่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาSMEและมอบเงินจากกองทุนพัฒนาSMEฯ ให้แก่ผู้ประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใต้

คุณสมชาย เผยด้วยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีแผนในการจัดสัมมนา เพื่อชี้แจงเงินกองทุนต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐที่ให้การช่วยเหลือSME ใน 8 จังหวัดนำร่อง ซึ่งมีSMEจำนวนมาก ได้แก่ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ พิษณุโลก กระบี่ สงขลา อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยแต่ละจังหวัดจะเริ่มทยอยพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ มีเงื่อนไขสำคัญ คือ SMEที่อยู่ในข่ายจะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และหรือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ คือ ธุรกิจที่มีฐานจากนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดทางภาคใต้ คือ ธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและ เกษตรแปรรูป หรือตามประกาศของแต่ละจังหวัด

สำหรับกองทุนพัฒนาSMEตามแนวทางประชารัฐ ต้องการให้ความช่วยเหลือSMEรายย่อย ให้กระจายความช่วยเหลือมากรายที่สุด โดยกำหนดอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย สัดส่วนร้อยละ 75 ของวงเงินที่จังหวัดได้รับการจัดสรร และวงเงินช่วยSMEขนาดกลาง ตั้งแต่ 3-10 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีวงเงินช่วยเหลือSMEไม่เท่ากัน โดยมีวงเงินตั้งแต่ 186-255 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด โดยมีระยะเวลาให้กู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว  ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับคำขอ โดยSMEสามารถยื่นคำขอ ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือSME กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.smessrc.com

“เชื่อว่าสินเชื่อดังกล่าวจะเข้าถึงSME และเกิดประโยชน์แก่พื้นที่อย่างแท้จริง โดยไม่เสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญ เพราะมีกลไกประชารัฐช่วยกันกลั่นกรอง โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 1) เป็นSMEที่มีศักยภาพ 2) เป็นนิติบุคคล 3) เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 4) ใช้เงินทุนเพื่อพัฒนากิจการ/สินค้า/บริการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 5) เป็นธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการของภาครัฐ 6) ต้องมีระบบบัญชีเดียว 7) ไม่เป็น NPL  ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้และมีประวัติชำระหนี้ปกติ 9) ต้องไม่อยู่ระหว่างการช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนอื่นในลักษณะเดียวกัน และ 10) ยินยอมส่งข้อมูลทางบัญชีของกิจการให้กับกองทุนฯ” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น