นวัตกรรมกังหันน้ำและกังหันลม ต่อยอดเชิงพาณิชย์ หนุน SME

ด้วยพระบารมีในหลวง ร.9 สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ โดยคนไทยและเพื่อคนไทย ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำและลมขนาดเล็กสำหรับชุม ผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 100 เมกะวัตต์ เพื่อโอกาสในการทำธุรกิจสำหรับSME

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มาจากการนำเชื้อเพลิง  ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลต้องใช้เวลายาวนานในการกำเนิดขึ้นมาใหม่ และสามารถหมดไปได้ในอนาคต ดังนั้น สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย (TRECA) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการคิดค้นร่วมกันกับสถาบันการศึกษาที่จะสร้างและติดตั้งกังหันน้ำและกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านแหล่งพลังงานสำหรับชุมชน ลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับSME ในการทำธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาส่งเสริม

ภาคการผลิต นวัตกรรมไทยจากคนไทย
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์  นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ได้กล่าวถึงนวัตกรรมกังหัน ว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศไทยและเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกแบบมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำและลม ทั้ง 2 ตัวมีเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกัน โดยนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งการที่จะนำมาใช้นั้นผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม อย่างในตัวกังหันลม ต้องสำรวจหาพื้นที่ที่มีความเร็วลมสูงต่อเนื่องคงที่  ส่วนกังหันน้ำก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะนำน้ำมาใช้กับกังหันได้ อาจเน้นชุมชนที่มีน้ำตก เป็นต้น เช่นนี้จึงจะเหมาะกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

แรงบันดาลใจเกิดจากการที่จบมาทางด้านวิศวกรรมออกแบบกังหันลมและกังหันน้ำ เมื่อ 23 ปีที่แล้ว เล็งเห็นถึงปัญหาของการที่ต้องหมดไปของพลังงานในอนาคต คิดว่ายังไงแล้วนวัตกรรมตัวนี้จะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน โดยเฉพาะตัวกังหันลมที่มองว่าจะเป็นหัวใจหลักในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

ประโยชน์คือเชื้อเพลิงลมไม่ต้องซื้อ เกิดเองตามธรรมชาติ ประเด็นสำคัญคือจะทำอย่างไรให้กังหันทำงานได้เหมาะสมกับประสิทธิภาพลมในเมืองไทยจึงทำการศึกษาและวิจัยต่ออีก 5 ปี ที่ประเทศอังกฤษ จนได้โมเดลกังหันลมที่สมบูรณ์เหมาะกับเมืองไทยโดยเฉพาะ

พระบารมีในหลวง ร.9
หลังจากนั้นได้กลับมาเมืองไทย ทดลองประดิษฐ์อีก 3 ปี แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ใหม่จึงได้แค่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ คือได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต้องการกังหันลมเพื่อการเกษตร ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน  7 ล้านบาท

ซึ่งด้วยงบประมาณที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานมา หากจะนำเข้ากังหันขนาดใหญ่มาจากต่างประเทศก็สามารถทำได้ แต่กลับทรงให้โอกาสกับนักวิจัยไทยได้มีเวทีในการลงมือทำจริงและผลิตไฟฟ้าให้กับโครงการทดลองจนสำเร็จใช้ได้จริง เป็น ฟาร์มกังหันลมขนาดเล็ก ที่มีขนาดตัวละ 5 กิโลวัตต์ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นที่มาของการพัฒนาต่อยอดในปัจจุบัน เกิดความมั่นใจว่าสามารถใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่พร้อมสำหรับนักลงทุน เป็นเทคโนโลยีในเชิงวิศวกรรมที่เหมาะสมสำหรับSME

“ซึ่งจุดนี้หากจะประสบความสำเร็จได้นั้น ความสัมพันธ์ในส่วนของนักวิจัยและนักลงทุนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ ให้เขารู้ว่าเรามีความสามารถจริง ที่จะนำนวัตกรรมของเราไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของเขาได้”   ผศ.ดร.วิรชัย กล่าวฝากถึงผู้ประกอบการSME

ภาคธุรกิจ  ขยายผลเป็นอุตสาหกรรม ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
และในส่วนของผู้ประกอบการ ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์    Business Development Director บริษัท เอฟที เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำที่พัฒนารองรับกับความเร็วลมที่เหมาะสมในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งได้นำผลการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดย ม.ล.ลือศักดิ์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทพัฒนาและผลิต 2 ตัวคือกังหันน้ำและกังหันลม โดยเริ่มต้นจากกังหันลม เพราะมีมานานและพิสูจน์ได้ว่าเห็นผลจริง ส่วนของกังหันน้ำจะเป็นนวัตกรรมประยุกต์ โดยมีมูลค่าทางการตลาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกังหันลม  โดยกังหันลมนั้นเป็นโปรดักส์ที่บริษัททำมาร่วมสิบปี ซึ่งเห็นภาพความเป็นไปได้ที่สามารถทำงานได้จริงที่ไร่ชั่งหัวมัน แม้ว่าในพื้นที่จะมีความเร็วลมต่ำ ซึ่งมองว่าพื้นที่อื่นทั่วไปก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาต่อจนถึงในระดับ 100 กิโลวัตต์

เห็นความสำคัญของพลังงานลมที่จะมีคุณค่าในทางธุรกิจ
เอฟที เอนเนอร์จี ขยายผลเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น โดยเหตุที่เลือกกังหันลมเพราะว่าใช้พื้นที่น้อย พื้นที่บริเวณฐานล่างสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก มองหาผู้เชียวชาญด้านกังหันลมทั่วเอเชีย สุดท้ายได้มาพบกับ ผศ.ดร.วิรชัย จึงได้นำงานวิจัยมาพัฒนาต่อในเชิงธุรกิจ

โดยในทางธุรกิจใช้งบลงทุนในระดับร้อยล้าน เนื่องจากต้นทุนสูง เช่นกังหันลมร้อยกิโลวัตต์มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องผลตอบแทนนั้นมีกำไรพอสมควร แต่ต้องมีความรอบคอบในการวางแผนทำธุรกิจพอสมควร

ม.ล.ลือศักดิ์ กล่าวต่อว่า ต้องการให้นวัตกรรมนี้ได้รับการสานต่อ ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ เป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีการไปต่อ เพราะจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ เรามีความต้องการอันแรงกล้าในความต้องการประสบความสำเร็จ เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนไทย สิ่งสำคัญคือคนไทยทุกภาคส่วนต้องมีความเชื่อมั่นงานวิจัยไทย ว่าทัดเทียมต่างชาติ และมีประโยชน์ เหมาะสมกับประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน ควบคู่กับความเข้าใจในการทำธุรกิจ

“เพราะเป็นกังหันลมที่ทำต่อจากโครงการชั่งหัวมัน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มไว้ ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากแค่ไหน เป็นนวัตกรรมที่คนไทยเป็นเจ้าของ 100% ต้องอยู่คู่ประเทศไทย”

จากนั้น ม.ล.ลือศักดิ์ กล่าวถึงการมองตลาดของสินค้านวัตกรรมว่าต้องมีการศึกษา ส่วนตัวศึกษาจนเข้าใจว่านวัตกรรมกังหันลมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด ซึ่งจุดนี้เป็นการลดความเสี่ยงไปได้จุดหนึ่ง จากนั้นต้องประเมินขีดความสามารถของตัวเองว่าทำได้ดีกว่าคู่แข่งได้หรือไม่ ซึ่งธุรกิจกังหันลมในเมืองไทยมีคู่แข่งหลายเจ้า ล้วนเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศ เอฟที เอนเนอร์จี เป็นเพียงเจ้าเดียวที่ใช้งานวิจัยจากคนไทย ซึ่งมั่นใจว่าดีไม่แพ้คู่แข่งแน่นอน

ส่วนภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมจะประสบความสำเร็จได้นั้น ม.ล.ลือศักดิ์อธิบายว่านวัตกรรมมีหลายช่วงระดับ ช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่สามารถสร้างกำไรได้ถือเป็นช่วงท้าทายของนักลงทุน ซึ่งต้องก้าวผ่านจุดนั้นไปให้ได้ ต้องประเมินให้ออกว่าตั้งแต่เริ่มพัฒนานวัตกรรมจนถึงจุดที่เข้าสู่ตลาดและสร้างผลกำไรได้ต้องใช้เวลาแค่ไหน ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่ สร้างรายได้เป็นเงินกลับมามากน้อยแค่ไหน เป็นภาพรวมในการวางยุทธศาสตร์ภาคธุรกิจ

“คือการเอาเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม กับการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ” ม.ล.ลือศักดิ์ กล่าว

สุดท้าย ม.ล.ลือศักดิ์ ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ SME ถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ ว่านวัตกรรมไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยี แต่คือการสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างและความพึงพอใจให้กับลูกค้า หากธุรกิจไม่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยจะไม่สามารถพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดได้

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น