ธุรกิจ Delivery ในกัมพูชาน่าลงทุน

ไลฟ์สไตล์เปลี่ยน ธุรกิจ Delivery ในกัมพูชาเติบโตต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะ โอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูล การให้บริการด้านส่งอาหารและเครื่องดื่มในประเทศกัมพูชา ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยมีปัจจัยหลักอยู่ที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมีมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดส่งผลให้การขับรถไปรับประทานนอกบ้านหรือที่ทำงานไม่สะดวก ดังนั้น การสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านหรือที่ทำงานจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทที่เปิดให้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก เช่น บริษัท Nham24, Meal Temple, Fast-Food เป็นต้น

ยกตัวอย่าง นาย Borima CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nham24 ที่เปิดเผยว่า บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 1 ปี ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าเฉลี่ย 200 รายต่อวัน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ซึ่งบริษัททำสัญญาร่วมกับร้านอาหาร ภัตตาคาร กว่า 220 แห่ง เพื่อเป็นรับเป็นผู้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่มไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเริ่มต้นบริษัทมีพนักงานส่งอาหาร 20 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกและอบรมมาแล้วจากบริษัทก่อนจะออกมาปฏิบัติงาน

ซึ่งขณะนี้บริษัทยังต้องการพนักงานส่งอาหารเพิ่มเติมในจำนวนมาก เนื่องจากความต้องการใช้บริการของลูกค้ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนขยายการให้บริการการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค และการให้บริการรับส่งผ้าเพื่อซักรีด เป็นต้น

ด้านบริษัท Meal Temple ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2013 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวมากที่สุดในบรรดาบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน โดยจะเน้นการให้บริการส่งของให้กับร้านค้าออนไลน์ต่างๆ และร้าน Fast-Food เป็นต้น ทั้งนี้ ทางบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการไปยังสินค้าอุปโภคด้วย

ในอนาคตซึ่งจากการคาดการณ์ของทางบริษัทคาดว่าแนวโน้มของธุรกิจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากจะมีร้านอาหารเปิดเพิ่มมากขึ้นกว่าอีก 200 ร้าน ภายในปี 2020 ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานรวม 30 คน และได้ทำสัญญากับร้านอาหารและภัตตาคารต่างๆ จำนวน 288 แห่ง ทั้งในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัด ได้แก่ เสียมเรียบ และ พระสีหนุวิลล์ ในการให้บริการส่งอาหาร

และนาย Sok Kosal ผู้จัดการทั่วไปของภัตตาคาร Cocina Carter ภัตตาคารของชาว Mexico ที่มีชื่อเสียงในกรุงพนมเปญ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทรับส่งอาหารจำนวน 3 บริษัท เพื่อใช้ส่งอาหารให้กับลูกค้า ซึ่งธุรกิจอาหาร delivery ถือเป็นอีกรายได้สำคัญของทางร้าน เพราะยอดขายกว่าร้อยละ 30-35 มาจากบริการ delivery

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักลงทุนไทย ว่าธุรกิจ delivery เป็นอีกธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะวิถีชีวิตและรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ชาวกัมพูชาหันมารับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ประกอบกับร้านอาหารที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายทั้งในกรุงพนมเปญและในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ทำให้ธุรกิจการสั่งอาหารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจออนไลน์ การค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ตกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและวัยทำงาน ทำให้ความต้องการบริการขนส่งสินค้าต่างๆ มีเพิ่มสูง แต่ในขณะเดียวกันระบบไปรษณีย์ของกัมพูชายังมีระบบที่ล้าสมัย ไม่สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจต่างๆ ได้ทัน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่ง delivery ต่างๆ ที่จะเข้าไปลงทุนในกัมพูชาในเวลานี้

แสดงความคิดเห็น