นวัตกรรม “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” ผลิตในประเทศ ต้นทุนต่ำ

จากความร่วมมือทุกภาคส่วน สู่งานวิจัย ประสบความสำเร็จ พัฒนาให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ผลิตในประเทศ มีต้นทุนต่ำ ช่วยเหลือคนไข้ให้ได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาไม่แพง

นวัตกรรมวัสดุที่ใช้ทำกระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ผลิตโลหะทดแทนกระดูก” ซึ่งกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เอ็มเทค สวทช. ทำโครงการนำร่อง (TMSTS-MTEC Proximal Humerus Endoprosthesis) ออกแบบและผลิตกระดูกต้นแขน ด้วยโลหะแทนกระดูกแขน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เพื่อทดแทนกระดูกและข้อที่มีราคาแพงมาก เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีทุนทรัพย์น้อย

ภาคการวิจัยโดย เอ็มเทค สวทช. และ รพ. เลิดสิน
โดย ดร.กวิน การุณรัตนกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เป็นผู้วิจัย ให้ข้อมูลว่า นวัตกรรม “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” เหมาะกับคนไข้กลุ่มปฐมภูมิ ที่พบว่าเป็นมะเร็งกระดูกแขนเหนือข้อศอก ซึ่งจะพบมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน หากตรวจพบแล้วสามารถรักษาก่อนที่จะลามไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ จะใช้วิธีการเปลี่ยนเอา“กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” ไปใส่แทนกระดูกแขนที่เป็นมะเร็ง ซึ่งต้องตัดกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออก วิธีการนี้จะช่วยให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้น ลดการเสียชีวิต และสามารถกลับมาเรียนจนจบได้ มีอาชีพการงานที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม

สำหรับวัสดุที่ใช้ทำ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่วนบน” มีทั้งโคบอล โคเมียม และอัลลอย ส่วนแกนกลางของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมกับกระดูกจริงของผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ทำจากวัสดุไททาเนียม มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน แต่เบา และเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เกิดการต่อต้าน ซึ่งขณะนี้ได้ทดลองนำไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกแล้ว 10 ราย พบว่าไม่มีการติดเชื้อ หรือปัญหาการหลุดของชิ้นส่วนแต่อย่างใด เป็นที่พอใจของแพทย์และผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

ผลิตในประเทศ มีต้นทุนต่ำ
ซึ่งชิ้นส่วนกระดูกเทียมท่อนแขนส่วนบนนี้ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คนไข้ไม่สามารถเบิกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ได้ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงเพราะนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นประมาณ 150,000 บาท ดังนั้นจะมีคนไข้จำนวนมากที่ไม่สามารถจ่ายได้ หากสามารถผลิตได้ภายในประเทศและมีต้นทุนต่ำ ก็จะช่วยเหลือคนไข้ได้มาก

“เมื่อทำแล้วคนไข้ได้ใช้ และได้ของในราคาที่คนไข้เข้าถึงก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทย เพราะการนำเข้าจากต่างประเทศยังมีราคาแพงอยู่ เมื่อต่างประเทศรู้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ทำได้เองแล้ว ราคาของต่างประเทศก็อาจจะปรับลดลงมาได้อีก คนไข้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น”

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เอ็มเทค สวทช. และ รพ. เลิดสิน ร่วมกันออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวขึ้นมา และต้องการผู้ผลิตตามสเปกที่ต้องการ โดย บริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด ให้ความสนใจในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว และร่วมมือในการผลิตตามที่ทีมวิจัยต้องการ ใช้เวลาประมาณ 1 ปีเศษ จึงสามารถขึ้นรูปต้นแบบอุปกรณ์ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” ได้ ซึ่งสามารถผลิตออกมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกต้นแขนส่วนบนได้ในที่สุด

แนวทางสำหรับSME
และสำหรับอนาคตในวงการการแพทย์ ดร.กวิน ได้กล่าวถึงประเภทของนวัตกรรมที่เป็นโอการของผู้ประกอบการ SME ว่าตลาดที่ใหญ่คือกลุ่มอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ภายนอก สำหรับคนทั่วไปซื้อใช้เอง ซื้อมีฐานลูกค้าค่อนข้างมาก และราคาต่อหน่วยสร้างกำไรได้สูง โดยเฉพาะตลาดผู้สูงวัย สังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นตลาดที่ใหญ่และน่าลงทุน ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เตียง เก้าอี้ หรือรองเท้าสำหรับคนแก่ เพื่อรองรับการทรงตัว ลดโอกาสในการลื่นล้ม เป็นต้น

“หากผู้ประกอบการ SME อีสนใจในการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ทางเอ็มเทค สวทช. สามารถช่วยได้ในเรื่ององค์ความรู้ ทำหน้าที่วิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาพูดคุยในเรื่องรายละเอียดได้ถึงความต้องการหรือปัญหาได้” ดร.กวิน กล่าว

ภาคส่วนผู้ประกอบการ คอสโม เมดิเทค จำกัด
บริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด ผู้ให้ความสนใจและร่วมมือในการผลิตกับทีมวิจัย ต้นแบบอุปกรณ์ “กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบน” โดยคุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการร่วมวิจัยและผลิตอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งกระดูกต้นแขนส่วนบน เข้าสู่ตลาดในปีนี้เพื่อให้วงการแพทย์ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง

ก่อนหน้านี้ คอสโม เมดิเทค ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกา มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์นาฬิกาในระดับโลก และใช้นวัตกรรมเพื่อแอพพลายสิ่งของที่จะใช้ได้จริง จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวงการแพทย์จนประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณนฤพนธ์กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้มาจากความเชื่อมั่นของสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการตรวจสอบที่ดีที่สุด จากคุณภาพดังกล่าวทำให้ธุรกิจต่อยอดได้ จากการรับจ้างผลิต จนเกิดเป็นแบรนด์ของตัวเอง

ซึ่งการผลิตสินค้านวัตกรรมนั้น คุณนฤพนธ์กล่าวว่าความสำคัญคือการนำไปใช้ได้จริง กระดูกและข้อโลหะต้นแขนเทียมส่วนบนที่ผ่านงานวิจัยมีทีมแพทย์นำไปใช้จริงใน 3 โรงพยาบาล การผลิตให้สำเร็จต้องมาเป็นอันดับแรก เพราะจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ส่วนเรื่องราคานั้นมาทีหลัง

นวัตกรรม นำ SME ไทยก้าวสู่ระดับโลก
สำหรับการเลือกสินค้าต้องดูความต้องการเป็นหลัก เช่นเครื่องมือแพทย์ก็ต้องให้คุณหมอเป็นผู้ประเมิน นักวิจัยอาจมองแค่เรื่องประสบความสำเร็จในการค้นคว้า แต่หากไม่มองถึงความต้องการของตลาดอาจไม่ประโยชน์อะไร  SME ก็เช่นเดียวกัน หากต้องการนำนวัตกรรมไปพัฒนาสินอะไรต้องมองถึงอุปสงค์ คือ ปริมาณความต้องการสินค้าด้วย

ผู้ประกอบการSMEไทยต้องฝันในสิ่งที่สามารถทำได้ ศึกษากฎ กติกา ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ทำออกมามีตลาดรองรับ ใช้การสนับสนุนจากภาครัฐให้เกิดประโยชน์ หาผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือพาร์ตเนอร์ในการร่วมลงทุน การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใหญ่ อยากไปให้ถึงจุดนั้นได้หากทำในรูปแบบการจ้างผลิตเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ SMEไทยต้องสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วสร้างความเชื่อมั่นให้ได้โดยเริ่มจากคนไทยด้วยกันเอง

“ถ้าคนไทยไม่เชื่อมั่นในแบรนด์ไทยก็ไปสู่ระดับโลกไม่ได้ ต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาสินค้า ใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเรื่องงานวิจัย หาผู้ร่วมลงทุนที่ดีเข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ พัฒนาและต่อยอดไปเรื่อยๆ” คุณนฤพนธ์ กล่าว

สุดท้าย คุณนฤพนธ์ ให้คำแนะนำถึงหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ว่าต้องคิดนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ตอบโจทย์ผู้บริโภคว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร ที่สำคัญคือต้องไม่เกินกำลังความสามารถที่จะทำได้ ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของสินค้าในประเภทนั้น ไม่ควรคิดทำเองทั้งหมด หาทางร่วมมือกับผู้ที่มีองค์ความรู้ นักวิชาการ นักวิจัย ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะนำพาให้ไปสู่เป้าหมายได้

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น