“สมคิด”ย้ำ CLMVT เป็นแม่เหล็กสำคัญเวทีโลก

รองนายกฯ สมคิด ย้ำกลุ่มประเทศ CLMVT เป็นแม่เหล็กสำคัญในเวทีโลก ขณะที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวหนุน ASEAN Connect เชื่อมท่องเที่ยวชายแดน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในงานสัมนา “Lao-Thai strategic Partnership Forum” ในหัวข้อ บทบาทและความสำคัญในความร่วมมือของภาคเอกชนไทย-ลาว ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ” โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้มีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของไทยและสปป.ลาว ร่วมทั้งตัวแทนจากภาครัฐ เอกชนรายใหญ่ที่มีแผนมาลงทุนใน สปป.ลาว และเอสเอ็มอีทั้งของไทยและลาว

เนื่องจากนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าประเทศมหาอำนาจ เพราะมีความสำคัญที่สุด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลก

ดร.สมคิด ย้ำว่า กลุ่มประเทศ CLMVT นับเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากจีน ญี่ปุ่น แต่ศักยภาพของ CLMVT ยังไม่กลั่นออกมาได้อย่างเต็มที่ จึงต้องร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแรงงานคุณภาพ ประกาศในเวทีโลกพัฒนาในหลายด้าน ซึ่งการเดินทางมายัง สปป.ลาวครั้งนี้ ไทยพร้อมก้าวไปพร้อมกับ สปป.ลาว จึงมุ่งพัฒนาในหลายด้านโดยไม่ต้องแข่งกัน

แต่หันมาร่วมมือกันจัดทำแผนระยะยาว 10 ปีร่วมกัน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาถนน โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการขจัดอุปสรรคทั้งการค้า การลงทุนร่วมกัน

ด้านคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บอกถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ASEAN Connect เพื่อสร้างไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียนว่า จากสถิติกรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวมาประเทศไทยปีที่แล้ว 1.4 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 5 ของจำนวนนักท่องเที่ยว ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวของไทยและสปป.ลาว จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ

แสดงความคิดเห็น