กรมพัฒน์ ชู “อี-คอมเมิร์ซ” เสริมตลาด ดันเมืองจันท์สู่ “มหานครผลไม้”

“สนธิรัตน์” เผยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งส่งเสริมและผลักดัน จ.จันทบุรี สู่ “มหานครผลไม้” เปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @ จันทบุรี นำระบบอี-คอมเมิร์ซ มาเสริมช่องทางตลาด และโปรโมทให้ชาวโลกรู้จัก

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึง กระทรวงพาณิชย์ มุ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีให้เป็น “มหานครผลไม้” โดยแนวทางการส่งเสริมของกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าไปส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ แก่ชาวสวน และกลุ่ม Biz Clubจังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาตลาดผลไม้อย่างครบวงจร จัดจำหน่ายทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดตัวโครงการ Offline 2 Online @ จันทบุรี

อีกทั้ง จัดทำเว็บไซต์ www.eastfruit.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นตลาดกลางผลไม้ออนไลน์ พร้อมส่งมอบให้จังหวัดจันทบุรีใช้เป็นศูนย์กลางทางการค้าผลไม้ออนไลน์ของจังหวัดจันทบุรีและภูมิภาคตะวันออก ในการโปรโมทผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

คุณสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี เพิ่มเติม เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทสามารถพัฒนาทักษะและขยายโอกาสทางการตลาดด้วยระบบการค้าออนไลน์แบบครบวงจรได้เช่นเดียวกัน โดยใช้โมเดลของจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นแบบ

ทั้งนี้ โครงการ Offline 2 Online เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มรากหญ้าทั่วประเทศ ให้เข้าสู่ระบบ อี-คอมเมิร์ซโดยเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคการตลาดออนไลน์ การสร้างเรื่องราวให้สินค้า การบริหารจัดการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์

สำหรับจังหวัดจันทบุรี มีมูลค่าการขายส่งผลไม้สูงถึง 3 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรวมมูลค่าเพิ่มจากการทำตลาดแล้วจะสูงถึง 2 แสนล้านบาท โดย จ.จันทบุรี มีศักยภาพจากพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผลไม้เมืองร้อน รวมถึงมีพรมแดนติดกับกัมพูชา และมีปริมาณการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลผลิตด้านผลไม้ที่มีคุณภาพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร

แสดงความคิดเห็น