“รองเท้าเฉพาะบุคคล” เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวาน มีปัญหาเรื่องเท้า

โรคเบาหวานเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่พบมากในปัจจุบัน และยังทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของเท้า พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดแผลที่เท้ามากกว่าคนปกติ เนื่องจากเวลาบิณฑบาตจะไม่ใส่รองเท้า ทำให้เกิดแผลเรื้อรังและอาจถึงขั้นถูกตัดเท้าในที่สุด

การใช้รองเท้าเฉพาะบุคคลสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้    แต่การผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และต้องใช้เวลาในการผลิตนาน 1-3 วันสำหรับรองเท้าแต่ละคู่ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีความต้องการรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 300,000 คู่ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัญหาแผลเรื้อรังที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเป็นปัญหาที่สำคัญ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมาตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางวิจัยที่สามารถต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจได้

ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ได้ร่วมกับนายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต โรงพยาบาลกรุงเทพ พัฒนากระบวนการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น และยังสามารถสอบกลับขั้นตอนการผลิตได้ โดยทีมวิจัยได้ทำการผลิตรองเท้าต้นแบบเฉพาะบุคคลจำนวน 30 คู่ พบว่ามีกระบวนผลิตที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากเครื่องจักซีเอ็นซีสามารถผลิตรองเท้าได้ 3 คู่ต่อวัน โดยรองเท้า 1 คู่จะใช้เวลาในการผลิตประมาณ 2 ชั่วโมง

สำหรับกระบวนการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนแรกคือการใช้เครื่องสแกน 3 มิติ เก็บข้อมูลรูปร่างฝ่าเท้าในรูปแบบดิจิทัล ขั้นตอนที่สอง เมื่อสแกนเท้าเสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะประมวลผลและออกแบบแผ่นรองเท้าหรือรองเท้าออกมา ขั้นตอนที่สาม เมื่อได้แบบแผ่นรองเท้าหรือรองเท้าเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปที่เครื่องจักรซีเอ็นซี เพื่อทำการผลิตรองเท้า ซึ่งจะเร็วกว่าการผลิตรองเท้าแบบเดิมที่ต้องขึ้นรูปรองเท้าโดยใช้การกดแบบลดความดัน หลังจากนั้นก็จะได้รองเท้าเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับรูปร่างเท้าของผู้ป่วยเบาหวานแต่ละรายออกมา

นอกจากการผลิตรองเท้าแล้ว นวัตกรรมนี้ยังสามารถผลิตแผ่นรองเท้าที่สามารถตอบโจทย์ผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้าแบนได้เช่นกัน ซึ่งจากคำแนะนำของนายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต ระบุว่า คนไข้ที่มีภาวะเท้าแบนควรจะเลือกรองเท้าที่สามารถถอดแผ่นรองเท้าได้ เพื่อนำมาเปลี่ยนกับแผ่นรองที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เช่น รองเท้ากีฬา แต่สำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องสวมรองเท้าทำงานเป็นประจำ อาจจะเลือกซื้อรองเท้าตามท้องตลาดที่สามารถถอดแผ่นรองได้ ส่วนรองเท้าส้นสูงนั้นแพทย์จะไม่แนะนำ เนื่องจากจะทำให้น้ำหนักลงไปกดทับที่หน้าเท้า แม้ว่าการสวมแผ่นรองเท้าจะสามารถช่วยลดน้ำหนักที่กดทับได้บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมด ดังนั้น หากจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงนั้น ก็ไม่ควรใส่ส้นสูงเกิน 2 นิ้ว

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ทีมงานวิจัยได้สร้างเครือข่าย   ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการถวายรองเท้าแก่พระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานไปเรียบร้อยแล้ว

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือในสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อย

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น