ไทย-อินเดีย-เมียนมา ร่วมสร้างถนนจากเมืองโมเรห์ ผ่านเข้ามัณฑะเลย์ ถึงแม่สอด

ไทย อินเดีย เมียนมา จับมือ สร้างถนนเชื่อมต่อสายการค้าใหม่ จากเมืองโมเรห์ มัณฑะเลย์ มาจรดแม่สอด ไทยหนุน เมียนมา งบ 1.8 ล้าน สร้างถนน เชื่อมต่อ กอกาเรก-เอ่งดุ-ผาอัน หนุน “นครแม่สอด” ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC

ไทยหนุน เมียนมา  งบ 1,800 ล้าน สร้างถนน เชื่อมต่อ กอกาเรก-เอ่งดุ-ผาอัน   ระยะทาง 68 กม. มุ่งพะโค-หงสาวดี เชื่อมการค้า การท่องเที่ยวและศาสนาวัฒนธรรม ขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียได้มีนโยยายพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส์และขนส่ง โดยสร้างโครงการทางหลวงที่อินเดีย เพื่อเชื่อมอินเดีย เมียนมา ถึงไทย ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยอยู่ในระยะทาง 1,600 กิโลเมตร จากเมืองโมเรห์ เมืองชายแดนของแคว้นมณีปุระของอินเดีย ผ่านเข้าประเทศเมียนมา มาถึงเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสามของเมียนมา ต่อมาจนถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คุณจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีโครงการก่อสร้างถนนเส้นทางเชื่อมต่อจากจังหวัดกอกาเรก รัฐกะเหรี่ยง ที่รัฐบาลไทยเคยให้เงินสนับสนุนสร้างกว่า 1,400 ล้านบาท (แม่สอด-เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกาเรก) ไปยังจังหวัดผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ว่าล่าสุดรัฐบาลไทยจะให้งบประมาณในการสนับสนุนรัฐบาลเมียนมา จำนวน1,800 ล้านบาท ในการก่อสร้างถนนเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อจาก จ.กอกาเรก ไปเมืองหลวงผาอัน-เมืองพะโค และกรุงหงสาวดี ระยะทางอีกประมาณ 68 กม. โดยจะเชื่อมจากจังหวัดกอกาเรกไปยังเมืองเอ่งดุ ก่อนที่จะถึงเมืองผาอันประมาณ 30 กม. ต่อไปยังเมืองตะโถ่ง ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาลเมียนมา ได้กู้เงิน ADB ในการดำเนินการก่อสร้างเอง ส่วนที่เหลือต่อจากเมืองเอ่งดุ ไปตะโถ่ง-ผาอัน-เมืองพะโค และกรุงหงสาวดี นั้น รัฐบาลไทยสนับสนุน 1,800 ล้านบาท เป็นถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก กว้าง 10 เมตร โดยจะต้องผ่านคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง โดยเส้นทางที่รัฐบาลไทยสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาสายนี้จะเป็นเส้นทางเพื่อเชื่อมการค้า การท่องเที่ยวและศาสนาวัฒนธรรม ทั้ง 2 ประเทศ โดยเส้นทางสายนี้จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลในการขนส่งสินค้า

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะเดียวกัน มิสเตอร์นเรนทระ ทาโมทรทาส โมที นายกรัฐมนตรี อินเดีย ได้มีนโยยายพัฒนาระบบคมนาคม โลจิสติกส์และขนส่ง โดยสร้างโครงการทางหลวงที่อินเดีย เพื่อเชื่อมอินเดีย เมียนมา ถึงไทย ได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยอยู่ในระยะทาง 1,600 กิโลเมตร จากเมืองโมเรห์ เมืองชายแดนของแคว้นมณีปุระของอินเดีย ผ่านเข้าประเทศเมียนมา มาถึงเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสามของเมียนมา ต่อมาจนถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของไทย โดยจะก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2561 และคาดว่าในต้นปี 2562 จะเปิดใช้  ซึ่งประชาชนทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินเดีย เมียนมา สามารถใช้ทางหลวงสายนี้ในการคมนาคมได้สะดวก จากเมืองโมเรห์ ในแคว้นมณีปุระ ประเทศอินเดีย มาถึงชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินเดียให้ดีมากขึ้น ภายใต้นโยบาย “นครแม่สอด” ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC

โดยก่อนหน้านี้ มิสเตอร์บัควันท์ ซิงห์ บิชนอย เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย  ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวเพรสทรัสต์ของอินเดีย ว่า โครงการทางหลวงเชื่อมอินเดีย เมียนมา ไทย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ใกล้แล้วเสร็จในอีก 18 เดือน โดยกำลังสร้างสะพานเชื่อมทางหลวงสายนี้ด้วยการซ่อมแซมสะพานเก่าในยุคอาณานิคม ที่สร้างในสมัยที่อังกฤษปกครองเมียนมา จำนวน 73 สะพานให้ใช้การได้ใหม่ โดยทางรัฐบาลอินเดียเป็นผู้ออกทุนในการซ่อมแซมให้ หากว่าสะพานเหล่านี้แล้วเสร็จ ประชาชนใน 3 ประเทศจะสามารถใช้ทางหลวงสายนี้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

แสดงความคิดเห็น