พาณิชย์เตรียมจัดตั้งจุดผ่านแดนลาวเพียงฝั่งเดียว

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมสุดยอดแบรนด์ไทยในลาวสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเชื่อมการค้า 2 ฝั่งพร้อมปรับจุดตรวจสินค้าให้เหลือจุดผ่านแดนเพียงฝั่งเดียว เพื่อง่ายต่อการค้า ขยายตลาดไปสู่ประเทศที่ 3

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งแผนอำนวยความสะดวกทางการค้าทั้งการค้าชายแดนและสินค้าผ่านแดน ด้วยการตั้งจุดตรวจสินค้าผ่านแดนเพียงฝั่งเดียว ไม่ต้องตั้งด่านตรวจทั้ง 2 ฝั่งไทยและ สปป.ลาว เพื่อความสะดวก การส่งเสริมตลาดประชารัฐไทย-สปป.ลาว ทั้งสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ รวมทั้งส่งไปยังประเทศที่ 3 ทั้งเวียดนาม และจีน ทั้งสองฝ่ายไทย-ลาว พร้อมเร่งไปดำเนินการภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมร่วมไทย-สปป.ลาวได้ภายในปลายปีนี้

นอกจากนี้ เตรียมจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย ณ สปป.ลาว ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสต์ทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นส่งเสริมให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ร่วมมือระหว่างกัน การสร้างแบรนด์สินค้าให้กับเอสเอ็มอี บุกตลาดในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งการสร้างตลาดอินทรีย์ ผ่านอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งการแปรรูป เกษตรอินทรีย์ พร้อมเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ขณะที่ลาวได้เชิญให้นักลงทุนไทยเข้ามาลงทุน เพื่อรับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จาก สปป.ลาวด้วยเช่นกัน

หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี หวังขจัดอุปสรรค อำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ตามแนวนโยบาย “เปิดประตู เปิดอุปสรรค และเปิดใจ” เพื่อทำให้การค้าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวได้ภายใน 5 ปีจากนี้ จากปัจจุบัน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แสดงความคิดเห็น