ลาวเตรียมแผน 15 ปี พัฒนาสนามบิน เพิ่มขีดรับท่องเที่ยว AEC.

ทอท.เดินหน้า ความร่วมมือ Sister Airport กับสนามบินหลวงพระบาง พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยการบิน และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ การตลาดเพิ่มรายได้ Non Aero ด้านลาวเผยเตรียมขยายสนามบินหลวงพระบาง และมีแผนพัฒนาขีดความสามารถสนามบินในอีก15 ปี รองรับท่องเที่ยวอาเซียน

คุณเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน หรือ Sister Airport Agreement หรือ SAA ระหว่าง ทอท. กับท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เป็น 1 ใน 15 ท่าอากาศที่บันทึกความร่วมมือ SAA กับ ทอท. ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคต่างๆให้กับบุคลากร โดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน แผนโดยเฉพาะแผนฉุกเฉินต่างๆ การดับเพลิง การกู้ภัย การซ่อมบำรุงรักษา การบริหารจัดการผู้โดยสาร รวมถึงการส่งเสริมด้านตลาดร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของสนามบินในภูมิภาคอาเซียน

ด้านคุณสมบูรณ์ ดาวสะหวัน ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานลาว (LAA) กล่าวว่า ลาวมีสนามบินระหว่างประเทศจำนวน4 แห่ง สนามบินภายในประเทศ 8 แห่ง ซึ่งปัจจุบัน สนามบินหลวงพระบาง มี 7 สายการบินให้บริการ ประมาณ 17-18 เที่ยวบิน/วัน และสูงสุดถึง 20 เที่ยวบิน/วัน และผู้โดยสารเฉลี่ย 1 ล้านคน/ ปี แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 5-6 แสนคน/ปี ผู้โดยสารภายในประเทศ 3.5 แสนคน/ปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันสนามบินเริ่มแออัดแล้ว รัฐบาลลาว มีแผนขยายขีดความสามารถของสนามบินหลวงพระบาง โดยในระยะแรก 3-4 ปีนี้ จะเป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะพวก เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเคาน์เตอร์ เพื่อระบายผู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วน และในอนาคตจะมีการปรับปรุงและขยายอาคารผู้โดยสารต่อไป

ส่วนสนามบินอื่นๆ รัฐบาลลาวมีแผนขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตและปริมาณเที่ยวบิน และผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ภายใน 15 ปี และรองรับ AEC โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ด้วย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการรองรับผู้โดยสารด้อีก 5-6 ล้านคน/ปี ขณะที่การปรับปรุงสนามบินวัตไต จะแล้วเสร็จในปี 2561 ทั้งนี้รัฐบาลลาวให้ความสำคัญในเรื่อง ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นการขยายหรือก่อสร้างสนามบินใหม่ จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมากด้วย

คุณสมบูรณ์กล่าวว่า ปัจจุบัน สนามบินส่วนใหญ่ของลาวประมาณ 8 แห่ง ยังมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โดยมีเพียง 2 แห่ง ที่มีกำไร คือ หลวงพระบางและวัตไต ซึ่งได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปอุดหนุนสนามบินที่ขาดทุน อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้จัดงบประมาณอุดหนุน และมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสายการบิน ใน3 สนามบินเพื่อจูงใจให้มาใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ในแง่การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทางสนามบินของลาวได้ศึกษาแลกเปลี่ยนจากทอท. ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสนามบิน เช่น สนามบินเชียงรายให้กลับมามีรายได้ที่ดี เป็นต้น

ขณะที่คุณวิลาศักดิ์ วรรณจิต ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิควิชาการท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวช่วยยกระดับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินหลวงพระบางเป็นมาตรฐานมากขึ้น และจะมีความร่วมมือด้านต่างๆมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลลาวมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

แสดงความคิดเห็น