เผย ผู้ส่งออกไทย มอบสินค้าไม่ทันกำหนด เหตุขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

สรท.เผย ผู้ส่งออกไทยขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกอย่างหนัก ทำส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด เหตุสายการเดินเรือลดโควตาการขนส่งมาไทย ส่วนเงินบาทแข็งค่าเริ่มส่งผลกระทบผู้ส่งออกแล้ว แต่มั่นใจ ปีนี้ส่งออกได้ 3.5% ตามเป้า

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ส่งออกประสบปัญหาขาดแคลนตู้บรรจุสินค้าสำหรับการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์) เพราะสายการเดินเรือลดการจัดสรรตู้สินค้าเปล่ามายังประเทศต้นทาง เช่น ไทย เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การใช้ตู้คอนเทนเนอร์จึงยังมีน้อย ส่งผลให้ผู้ส่งออกจำนวนมาก ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศได้ทันตามกำหนด ขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น จากการสั่งซื้อในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงต้นปี ทำให้เกรงว่า อาจมีผลกระทบต่อการสั่งซื้อในช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป

“สรท.ได้หารือกับสายการเดินเรือแล้ว และกำลังจัดทำการแชร์โคท เหมือนสายการบินที่ซื้อบริการจากสายการเดินเรือหนึ่ง แต่สินค้าได้รับการส่งไปอีกสายการเดินเรือหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นเจรจา”

คุณกัณญภัค กล่าวว่า ยังมีปัจจัยลบที่กระทบต่อผู้ส่งออกไทย และภาคการส่งออกของไทย ที่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) รวมถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และการก่อการร้าย มาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ และประเทศตลาดใหม่ โดยเฉพาะการตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สรท.ยังประเมินว่าการส่งออกของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3.5% จากปีก่อน ตามเป้าหมายที่วางไว้ในกรอบ 2.5-3.5% เพราะได้รับปัจจัยบวกคือ ราคาน้ำมันตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ทำให้สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับ ปีนี้ฝนตกมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้คาดว่า ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจะเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมสูงขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็น