ส่องเทคนิคทำธุรกิจอย่างไรในประเทศสิงคโปร์

“Branding คู่แข่ง พฤติกรรม ภาษี” สำรวจความท้าทายสำหรับเอสเอ็มอีไทยก่อนเข้าสิงคโปร์

‘สิงคโปร์’ นับว่าเป็นประเทศที่ก้าวเข้ามาสู่ผู้นำเบอร์ต้นของอาเซียนจากการจัดอันดับทั้งด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งการส่งสินค้าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับผู้ประกอบการไทยอาจเป็นตลาดที่ค่อนข้างไม่ง่าย และหลายรายก็ยังมีความรู้สึกจับต้องไม่ได้กับการเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์เนื่องจากการส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียนที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยมักเจาะเข้ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านผ่านชายแดนเป็นหลักอย่าง ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย

การทำ Branding เป็นสิ่งสำคัญมาก
หลายคนอาจคิดว่าการขยายธุรกิจหรือส่งออกสินค้าไปสิงคโปร์เป็นเรื่องปราบเซียน ซึ่งสิงคโปร์นับว่าเป็นตลาดหลักของอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความท้าทายในการทำธุรกิจสูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตลาดที่น่านำสินค้าไปทดลองตลาดก่อนสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยทำธุรกิจกับชาติตะวันตกอย่างในยุโรป ซึ่งการที่สินค้าจะวางขายในสิงคโปร์ได้นั้นยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า มากกว่าสินค้าที่วางขายอยู่ในประเทศอื่นๆ ของอาเซียน

การที่จะวางขายสินค้าในประเทศสิงคโปร์ได้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ผู้ประกอบการก็ต้องมีความแข็งแกร่งด้วย เพราะว่าผู้บริโภคสิงคโปร์สนใจและนิยมสินค้าที่มีแบรนด์อย่างมาก แต่หากสามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์และมีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันกับรายอื่นได้ ก็สามารถขยายการค้าให้เติบโตในระดับ Global จนเป็นที่ยอมรับในประเทศอื่นๆ ได้ เพราะสิงคโปร์เป็นประตู Trading ที่สำคัญต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เอสเอ็มอีไทยจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวก่อนส่งออกสินค้า อาจจะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และตามด้วยการศึกษาข้อมูลด้านการตลาด โลจิสติกส์ ข้อมูลรายชื่อคู่แข่ง และข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและสินค้าเพื่อนำเสนอต่อคู่ค้าชาวสิงคโปร์

World Bank ประจำปี 2559 เปิดเผยว่า ธุรกิจในสิงคโปร์มีสัดส่วนภาษีต่อกำไรอยู่ที่ร้อยละ 18.4 ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ค่าเฉลี่ยที่ราวร้อยละ 33.5 และที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้นักธุรกิจใช้ระบบ e-Government ทำให้การจัดตั้งธุรกิจสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังดำเนินการต่างๆ และเอกสารผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นที่สำคัญอย่างเมืองท่าของโลกที่มีระบบโลจิสติกส์และ Supply Chain ครบวงจรระดับมาตรฐานสากล

อย่างที่กล่าวไปว่าการจะส่งออกสินค้าไทยให้ประสบความสำเร็จนอกจากผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำ Branding แล้วยังต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้อีกด้วย

  • การหาพันธมิตรคู่ค้าที่ดี โดยเฉพาะที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล และตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในสิงคโปร์ เพื่อการอำนวยความสะดวกทางเอกสารและพิธีการทางศุลกากร
  • ผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด ชาวสิงคโปร์มีรสนิยมหรูหรา ใช้สินค้ามีคุณภาพ และแบรนด์เนม ไลฟ์สไตล์ทันสมัย ตามเทรนด์ตลอดเวลา
  • ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้ทัน เนื่องจากตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดที่เน้นกระแส ทำให้ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางรวดเร็ว อาจจะใช้การวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ
  • เน้นการบริการที่ดี ควบคุมการผลิต ส่งออก จัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลา รักษาระดับคุณภาพ และกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันได้
  • ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้ำของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้า

นอกจากนี้  สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรองรับบริษัทข้ามชาติสำหรับการลงทุน ทั้งเงินทุนจากรัฐบาล ศูนย์วิจัย การยกเว้นและลดหย่อนภาษี จึงทำให้สิงคโปร์มีความน่าสนใจและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการดำเนินธุรกิจย่านอาเซียน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น