ข.ไข่ ออกแบบได้ ออกแบบไข่เพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีนาโน

เทรนด์ปัจจุบันที่ผู้คนกำลังหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ไม่อาจมองข้าม

ผู้ผลิตวัตถุดิบจึงมีการพัฒนาหรือออกแบบวัตถุดิบให้ความหลากหลาย มีหลายเกรด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการแตกต่างกันไป ไม่เว้นแม้แต่วัตถุดิบพื้นฐานอย่าง “ไข่ไก่” ที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในวันนี้ ทำให้เราสามารถออกแบบสารอาหารภายในไข่ไก่ได้ด้วยเทคโนโลยีนาโน

ผลงานวิจัย “ไข่ออกแบบได้” ของ ดร.อิศรา สระมาลา นักวิจัยห้องปฏิบัติการอาหารการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) นับเป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะนวัตกรรมไข่ออกแบบได้ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นนั้น เป็นนวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่โดยการปรับปรุงโภชนาการและคุณภาพของไก่ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบเทคโนโลยีการนำพา (Unique Target Delivery system) ที่จะทำหน้าที่นำส่งสารสำคัญซึ่งเป็นสกัดสมุนไพร เช่น น้ำมันโหระพา และน้ำมันออริกาโน รวมไปถึงแร่ธาตุ และสารอาหารที่มีผลต่อการพัฒนาระบบลำไส้สัตว์ปีก โดยใช้นวัตกรรมคีเลชั่นเพื่อนำสารไปสู่อวัยวะเป้าหมายโดยตรง ทำให้ไก่สามารถออกไข่ที่มีผลผลิตดี เป็นเกรด AA มีเปลือกที่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัด และมีคุณค่าอาหารตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

เทคโนโลยีการนำส่งดังกล่าวนี้ ทำให้น้ำมันอยู่ในรูปที่แตกตัวเป็นอะตอมแล้วไปจับกันด้วยโมเลกุลเปปไทด์ที่สามารถละลายน้ำและดูดซึมไปใช้ได้โดยง่าย แทนที่จะเป็นหยดน้ำมัน หรือก้อนธาตุขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เวลาแตกตัวนาน แถมยังดูดซึมยาก ซึ่งโดยธรรมชาติของไก่นั้นเป็นสัตว์ที่มีลำไส้สั้น กินเร็วและขับถ่ายเร็ว หากไก่ต้องกินอาหารที่ใช้เวลาในการแตกตัวเพื่อดูดซึมมาก ร่างกายของไก่ก็จะดูดซึมไม่ทัน เทคโนโลยีการนำพาสารในรูปแบบคีเลท ซึ่งเป็นนาโนเทคโนโลยีนี้จึงช่วยตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

นอกจากจะทำให้ไข่ไก่มีสารอาหารตามที่ต้องการ จากการทำให้แม่ไก่กินอาหารได้แล้ว การใช้นาโนเทคโนโลยียังทำให้ไข่ไก่มีความสดมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อราคาขายที่ดีขึ้น ด้วยการนำเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน (Nanoencapsulation) มาประยุกต์ใช้กับน้ำมันออริกาโนในรูปแบบการเคลือบเป็นถุงขนาดเล็กๆ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เนื่องจากมีผลวิจัยที่ได้ยอมรับในวงกว้างว่า น้ำมันออริกาโนทำให้ลำไส้ของไก่สะอาด ผลผลิตไข่ที่ได้จึงมีความสดขึ้น แต่ก็มีข้อด้อยคือจะมีกลิ่นที่รุนแรง หากนำไปผสมกับอาหารจะทำให้ไก่ไม่กินอาหาร แต่เมื่อมีการนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้ก็สามารรถทำให้ไก่ไม่ได้กลิ่นน้ำมันออริกาโนและยอมกินอาหาร จึงส่งผลต่อไข่ไก่ที่จะได้ออกมา คือมีความสดใหม่มากกว่าเดิมถึง 40%

ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ชิ้นนี้ นอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพในปัจจุบันแล้ว ยังได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมโลกที่ประเทศเบลเยียมด้วย ซึ่งในสายตาของชาวต่างชาตินั้น มองงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามีคุณค่าและมีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์สูง เพราะสามารถช่วยให้เกษตรกรผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพดี โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตราต่ำไม่ถึง 5% และบางครั้งอาจจะทำให้ราคาถูกลงกว่าการเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไปได้อีกด้วย เพราะเกษตรกรไม่ต้องลงทุนซื้อสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ ทำให้ไข่ไก่ที่ผลิตเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกส์ที่มีความสด ใหม่ ปลอดภัย และสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 20-40%

องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการตลาดไข่ไก่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยการพัฒนาผลผลิตไข่ไก่ให้เป็นไข่มาตรฐาน สอดรับกับระบบการตลาดสมัยใหม่ ที่เน้นสุขภาพและความคุ้มค่า

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น