สร้างจุดขายแรก บนโลกออนไลน์ เปลี่ยนจุดสนใจ ให้กลายเป็นจุดซื้อ/อ.วีระยุทธ เชื้อไทย

คงไม่มีใครปฎิเสธว่า “การสร้างจุดขาย” กลายเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ในทุกระดับและทวีความสำคัญขึ้นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อทั่วไป กลายมาเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ ผ่าน สมาร์ทโฟนอย่างมากในปัจจุบัน

สิ่งนี้ทำให้การสื่อสารการตลาดเกิดการปฎิวัติครั้งใหญ่แบรนด์เล็ก หรือ เอสเอ็มอี มีช่องทางการสื่อสารที่ต้นทุนต่ำเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง แบรนด์ใหญ่สูญเสียโอกาสในการครอบงำตลาดด้วยการโฆษณาแบบเดิม  การแข่งขันระหว่างแบรนด์ เอสเอ็มอี และแบรนด์ใหญ่กลายเป็นระนาบเดียวกัน

ในตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี จำเป็นต้องมีหน้าร้านออนไลน์ เป็นจุดเชื่อมต่อในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ เช่นเดียวกับโลกออฟไลน์ แม้จะมีความเชื่อว่าทำธุรกิจออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ไม่จำเป็นต้องมีทำเล ซึ่งความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดแรกเริ่มในยุคแรกของการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถคิด หรือทำเช่นนั้นได้อีกต่อไป เพราะนอกจากลูกค้าจะต้องการข้อมูลสินค้ามากขึ้น ลูกค้าจำเป็นต้องค้นหาสินค้าเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ ดังนั้น การสร้างจุดขายแรกบนโลกออนไลน์ คือคำตอบในการสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างชัดเจน

เอสเอ็มอี ต้องมีแพลตฟอร์มที่ดี ในการสร้างจุดขาย
“เว็บไซต์” ยังมีความจำเป็นในการสร้างหน้าร้าน สร้างความน่าสนใจและ เป็นจุดปิดการขาย เว็บไซต์ ก็คือร้านค้าที่ต้องมีสินค้าเต็มร้าน มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ ด้วยข้อมูลสินค้า สีสรร รูปแบบที่เรียกว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกิจการ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กิจการเล็ก ๆ ของ เอสเอ็มอี ไม่เล็กในความรู้สึกของลูกค้า จุดขายแรกของเว็บไซต์ คือ “ชื่อโดเมนเนม” หรือชื่อเว็บไซต์นั่นเอง ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ควรมีคำที่สื่อถึงแก่นของธุรกิจประกอบด้วยเสมอ เพื่อวัตถุประสงค์แรก คือ ทำให้ลูกค้าค้นหาเราเจอเร็วและง่ายที่สุด ก่อนที่จะเจอคู่แข่งของเรา  เช่น  ธุรกิจร้านแว่นตา  ควรตั้งชื่อโดเมน ให้มีคำว่า แว่นตา ประกอบในชื่อโดเมน เป็นต้น

“โซเชียลมีเดีย” หรือแฟนเพจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มักเข้าใจผิดว่า ควรตั้งชื่อเพจให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อโดเมนบนเว็บไซต์ ซึ่งมีหลายกิจการมักทำเช่นนั้น ด้วยความคิดว่าจะให้ค้นหาง่าย รวดเร็วเช่นกัน  แต่….พฤติกรรมลูกค้าขณะใช้เว็บไซต์ แตกต่างกับการใช้ โซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม หรืออื่นใด การใช้โซเชียลมีเดียของลูกค้า จะใช้เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อติดตามข่าวสาร มากกว่าที่จะค้นหาสินค้าหรือบริการ  แฟนเพจ จึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกว่า เว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นร้านขายสินค้าหรือบริการ  แฟนเพจ จะทำหน้าที่เป็น “ชุมชนของคนที่มีความสนใจเดียวกัน” หรือ มีรสนิยมใกล้เคียงกัน และที่สำคัญคือ ลูกค้ามักจะปฎิเสธการอ่านโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย นี่คือ จุดตายที่ทำให้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ทุ่มทุนโฆษณาแฟนเพจของตนเองแบบฮาร์ดคอร์ โดยหวังว่าเมื่อเสียเงินโฆษณาแล้วจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการจาก แฟนเพจ

เมื่อโซเชียลมีเดีย ทำหน้าที่ เป็นชุมชนคนที่มีรสนิยมใกล้เคียงกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จึงควรตั้งชื่อเพจให้สอดคล้องกับรสนิยมและสามารถสื่อความหมายใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการให้มากที่สุด โดยคำนึงถึง “กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” ให้มากที่สุดว่าเป็นกลุ่มอายุ เพศ รายได้ ระดับใด  เช่น กิจการแว่นตา  กลุ่มวัยรุ่นที่รักความบันเทิง อาจจะตั้งชื่อเพจว่า “แมวมอง” ซึ่งมีความหมายถึง แวดวงธุรกิจบันเทิง  กลุ่มผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ  ควรตั้งชื่อเพจว่า “มุมมองโลก” แล้วนำเสนอเรื่องราวหรือ Content ให้สอดคล้องกับชื่อเพจ

โซเชียลมีเดีย ทำหน้าที่ สร้างชุมชนลูกค้าที่มีรสนิยมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ให้กับธุรกิจ ผู้ประกอกการเอสเอ็มอีจึงสามารถใช้โซเชียลมีเดีย ในการเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสอดแทรกโฆษณาด้วยวิธีการรีวิวสินค้า หรือการนำเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยการสร้างลิงก์เสนอขายสินค้าไปยังเว็บไซต์ของกิจการต่อไปนั่นเอง

“จุดขายแรก” เสมือนกุญแจเปิดใจลูกค้าที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อเปิดการขาย และปิดการขายอย่างสมบูรณ์

แสดงความคิดเห็น