บริหารเงินสด ยุค 4.0 /อรรถพร พรมแก้วงาม

ผู้ประกอบการหลายๆท่านเคยกังวลไหมครับเกี่ยวกับเงินสดที่ลูกค้าของท่านมาซื้อของที่หน้าโรงงาน หรือในร้านค้า แถมยังต้องเสียเวลานับเงิน นับผิดนับถูก เสี่ยงต่อเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับเงิน และอาจจะต้องเสี่ยงต่อการถูกลักขโมย หรือทุจริต

ปัญหาเหล่านี้สามารถลดทอนปัญหาไปได้ครับ เพราะสถาบันการเงินต่างๆมีผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองต่อการบริหารเงินสดของท่านครับ ท่านควรศึกษาและลองพิจารณาครับว่าเครื่องมือใดพอจะช่วยท่านจัดการปัญหาเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอยู่ในตลาด ท่านเพียงแต่เลือกและนำมาจัดการให้เข้ากับธุรกิจของท่าน เท่านั้นก็พอครับ ผมจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบง่ายๆ เพื่อให้ท่านพร้อมรับมือกับสังคมไร้เงินสดที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ไม่นิยมพกพาเงินสด

  •  บัตรเดบิต เป็นบัตรที่ใช้แทนเงินสด โดยบัตรจะผูกกับบัญชีที่ผู้ถือบัตรให้เลือกหักเงินเพื่อชำระค่าสินค้าบริการ โดยไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก และสามารถถอนเงินสดได้จากตู้ ATM นอกจากนี้ปัจจุบันยังพัฒนาให้บัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยเพื่อให้เข้าพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตัล ท่านอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัย ขอให้สบายใจได้เพราะสถาบันการเงินเขากังวลยิ่งกว่าเราอีกครับ เมื่อท่านจะชำระเงินระบบจะตรวจสอบรหัสผ่านและยืนยันว่าผู้ที่กำลังใช้บัตรคือเจ้าของบัตรตัวจริงเสียก่อนครับ จึงจะเกิดการทำรายการ ซึ่งผู้ประกอบการหากต้องการให้ลูกค้าของท่านชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการชำระเงิน สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอติดตั้งเครื่องรับบัตรเดบิต หรือ บางแห่งสามารถพัฒนาให้ใช้กับ Mobile Phone ได้ครับ
  • บัตรซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจ (Purchasing Card) ลักษณะการทำงานของบัตรจะเหมือนบัตรเดบิต แต่บัตรจะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินและบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นเท่านั้น  บัตรจะเป็นลักษณะระบบปิด จะใช้ซื้อสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัทเท่านั้น และลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะต้องมีบัญชีกับสถาบันการเงินที่ออกบัตรร่วมกับกลุ่มบริษัท ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพ กลุ่มบริษัท AA ทำธุรกิจโรงงานและขายอาหาร มีบริษัทในกลุ่มหลายบริษัทและมีสินค้าในเครือมากมาย ซึ่ง AA มีลูกค้ามาซื้อสินค้าที่หน้าโรงงานด้วยเงินสดจำนวนมาก จึงแก้ปัญหาโดยการออกบัตร Purchasing Card ร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ลูกค้าของ AA ซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร Purchasing Card ซึ่งสถาบันการเงินจะติดตั้งเครื่องรับบัตร EDC หรือ เชื่อมกับ Mobile Phone ไว้ ณ จุดขาย ส่วนลูกค้าของ AA จะต้องไปเปิดบัญชีและขอออกบัตรกับสถาบันการเงินที่ร่วมออกบัตรกับ AA เสียก่อนจึงจะใช้บริการได้ บัตรชนิดนี้เท่าที่ทราบจากผู้ประกอบการ ช่วงแรกอาจจะมีเสียงบ่นจากคู่ค้าและพนักงานของบริษัทเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อใช้ไปสักระยะข้อดีมีมากกว่าข้อเสีย ไม่ว่าจะเป็น การลดเรื่องทุจริต รับทราบข้อมูลการรับเงินทันทีไม่ต้องรอจนสิ้นวันหรือวันรุ่งขึ้น  ลดการยักยอก การขนถ่ายสินค้าหน้าโรงงานเร็วขึ้น ลดรายจ่ายค่าประกันภัยการขนส่งเงินสด ลดความผิดพลาดและล่าช้าจากการตรวจนับเงิน ลดการโต้เถียงกันระหว่างพนักงานจ่ายของกับพนักงานรับเงิน เป็นต้น
  • บัตรเครดิต เป็นบริการที่หลายท่านคุ้นเคย และผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้เสียเวลา ท่านคงเคยใช้บริการบัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ หากท่านเป็นผู้ถือบัตร ส่วนที่สำคัญคือวินัยในการใช้บัตรเครดิต แต่หากท่านอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการหรือร้านค้ารับบัตร ท่านจะพบข้อดีของบัตรเครดิต ทั้งในเรื่องการรับชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสด ข้อมูลการรับชำระเงินสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพิ่มอำนาจการตัดสินใจให้ลูกค้าใช้บริการ เป็นต้น ท่านผู้ประกอบการสามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อให้เข้ามาติดตั้งเครื่อง EDC ที่จุดขายของท่าน หรือจะทำผ่าน Online เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเงินจากคู่ค้าของท่านผ่านบัตรเครดิตก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
  • บัตรเครดิตสำหรับบริษัท  (Corporate Card) เป็นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเดินทาง การอบรม การจัดเลี้ยง สัมมนา ค่ารับรอง ค่าเอกสาร เป็นต้น ประโยชน์ของบัตรที่มีต่อธุรกิจคือจะเพิ่มความคล่องตัว ลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า และบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีประสิทธิภาพ จะมีการสรุปยอดการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้บริษัทตรวจสอบ  การชำระเงินจะตัดชำระผ่านบัญชีของบริษัท ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการใช้จ่าย ส่วนใหญ่รอบการชำระประมาณ 45 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่ผมนำเสนอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด ณ ปัจจุบัน ซึ่งในอนาคต คงจะมีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายขึ้น ใช้ง่ายขึ้น แต่มีระบบความปลอดภัยสูงขึ้น หรือในอนาคตบัตรที่ผมเคยนำเสนอท่านวันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากปัจจุบันมากกว่าที่เราคาดคิด ระบบการชำระเงินค่าสินค้าบริการ อาจจะเพียงแค่ Scan ม่านตาหรือพิสูจน์ลายนิ้วมือ เท่านั้นก็พอ  ดังนั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคดิจิทัล ท่านจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แต่ท่านต้องเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับ

แสดงความคิดเห็น