ปล่อยกู้ลูกหนี้ NPL รายละ 1 ล้าน ไม่มีดอกเบี้ย คืนทุนภายใน 7 ปี

กสอ.ผนึก สสว. เร่งแก้ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจระดับเอสเอ็มอี ระบุเสริมศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถการแก้แข่งขัน ควบคู่เปิดโอกาสได้รับเงินทุนฟื้นฟูธุรกิจ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท เงื่อนไขไร้ดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย คืนใน 7 ปี แจงคืบหน้าล่าสุด มีทั้งอนุมัติแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ของสถาบันการเงินในกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะระดับเอสเอ็มอีที่เพิ่มมากขึ้น และยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งในด้านโปรแกรมการช่วยเหลือทางด้านการเงินและโปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ ของกรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงิน การประเมินความเสี่ยงของการลงทุน การยกระดับธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้สูงขึ้น เท่ากับเป็นการลดการเกิดหนี้เสียไปพร้อมกัน

นอกจากนั้น เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีที่มีหนี้เสีย สามารถขอรับสินเชื่อเพื่อมาฟื้นฟูธุรกิจให้มีศักยภาพอีกครั้ง ควบคู่กับการพัฒนาผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ของกรมฯ และเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้เอสเอ็มอีมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินทุนมาหมุนเวียนและสามารถนำกลับไปชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอจนพ้นจากการเป็น NPL ตลอดจนสามารถเข้าสู่ระบบการเงินปกติได้อีกครั้ง โดยการช่วยเหลือดังกล่าว ได้ดำเนินการผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี มูลค่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม 1,000 ล้านบาท และโครงการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการเป็น NPL ของธุรกิจเอสเอ็มอีที่กำลังประสบปัญหาได้ระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการปล่อยอนุมัติเงินกู้ไปแล้วบางส่วน และอีกส่วนหนึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการให้กู้ยืม ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขไร้ดอกเบี้ย ในวงเงินให้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย กำหนดระยะใช้คืนภายใน 7 ปี

ดร.พสุ เผยด้วยว่า นอกเหนือจากการให้เงินทุนกู้ยืมแล้ว หน่วยงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ เช่น การวางแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชี การบริหารจัดการด้านต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ เป็นต้น

“เชื่อว่ากองทุนเหล่านี้จะช่วยยกระดับเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่ระบบการเงินปกติได้โดยเร็ว ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยรักษาอัตราการจ้างงาน และช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้” อธิบดี กสอ. ระบุ

อนึ่งผู้ประกอบการใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น