สสว.เผยดัชนีเชื่อมั่น เม.ย. ขยับอยู่ระดับ 101.2

สสว.เผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี ประจำเดือนเม.ย. 60 ปรับเพิ่มอยู่ที่ 101.2 แจงสาเหตุรายได้ภาคค้าปลีกและบริการจากการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์คึกคัก ส่วนคาด 3 เดือนข้างหน้า ขยับเป็น 101.2 บ่งบอกผู้ประกอบการเชื่อมั่นแนวโน้มอนาคต

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำเดือนเมษายน 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นกลับขึ้นมาอยู่สูงกว่าค่าฐานที่ 100 โดยอยู่ในระดับ 101.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากเดือนมีนาคม ซึ่งอยู่ในระดับ 97.0 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การลงทุน การจ้างงานและกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าปลีกและบริการ ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าปลีกดั้งเดิม สถานีบริการน้ำมัน กิจการท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง (คน) โรงแรม/ เกสต์เฮาส์/ บังกะโล ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความคึกคัก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวที่ประชาชนได้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ส่วนสาขาธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค มีความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีค่าดัชนีเกินกว่าฐานที่ 100

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยจากที่ระดับ 101.2 ในเดือน     มีนาคม 2560 เป็นที่ระดับ 102.2 ในเดือนเมษายน 2560 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น   ในทิศทางอนาคต

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นที่ค่าฐาน 100 คือ ความเชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจทรงตัว (% คนที่ตอบว่าดีขึ้นเท่ากับ % คนที่ตอบว่าแย่ลง)  โดยดัชนีความเชื่อมั่นที่มากกว่า 100 คือ ความเชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจดีขึ้น (% คนที่ตอบว่าดีขึ้นมากกว่า % คนที่ตอบว่าแย่ลง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นที่น้อยกว่า 100 คือ ความเชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจแย่ลง (% คนที่ตอบว่าดีขึ้นน้อยกว่า % คนที่ตอบว่าแย่ลง

แสดงความคิดเห็น