คึกคัก! วันเกษตรก้าวหน้าปี 58 ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้ไกลถึงต่างประเทศ

วันเกษตรก้าวหน้า 2558 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ริเริ่มเมื่อปลายปี 2542 จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ และกลายเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2558 ว่า “ในนามคณะผู้จัดงานวันเกษตรก้าวหน้า 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปีเต็มที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา ภายในโครงการเกษตรก้าวหน้า ที่เราได้พยายามถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยี การตลาด การจัดการ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

“ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2558 คือ ต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลิตผลของชาวเกษตรกรที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค และในวันนี้มีร้านค้าเกษตรกรมาร่วมออกบูธทั้งหมด 47 ร้านค้า ดังนั้นจึงขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชื่นชม และจับจ่ายผลผลิตของเกษตรกรไทย”

ทางด้านคุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า “วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนท่านประธานธนาคารกรุงเทพ ซึ่งต้องขอบอกว่า ท่านประธานได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของเกษตรกรไทย ที่ปัจจุบันกลายเป็น 1 ของเอเชียทางด้านผลผลิตและการค้า ซึ่งมีความเชื่อว่าจะสามารถนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน”

นอกจากนี้ทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบรางวัลให้แก่ผู้นำเครือข่ายเกษตรกรก้าวหน้าดีเด่นด้วยกัน 2 ท่านคือ

1.คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ผู้นำเครือข่ายทางด้านผู้เลี้ยงโคนม โดยมียอดการค้าส่งออกไปยังต่างประเทศสูงถึง 1,000 ล้านบาท กระทั่งนำพาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงาน จนทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจต่อเนื่อง รวมไปถึงทำให้ชาวเกษตรกรภายในเครือข่ายมีความมั่นคงในอาชีพไม่แพ้กัน

2.คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ เจ้าของไร่พริกส่งโรงงานผลิตซอส และกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยการเกษตรภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายทางด้านการปลูกพริกส่งโรงงานผลิตซอสที่มีอัตราส่งออกสูงขึ้นทุกปี และในปีที่แล้ว 2557 มีมูลค่าการส่งออกซอสพริกถึง 2,128 ล้านบาท พร้อมทั้งเป็นผู้นำทางด้านเครือข่าย ให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตไปด้วยกัน

นอกจากนี้ด้านผู้ประกอบการเกษตรที่มาร่วมออกบูธ คุณขจี ขำละม้าย บูธสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำจันทบุรี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนี้ว่า “ตนมางานนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งแต่ละครั้งมีความคึกคัก สนุกสนานทุกปี ส่วนในกลุ่มลูกค้าให้การตอบรับดีจนสินค้าขาดมือผู้บริโภคต้องเร่งผลิตอย่างเร่งด่วน ฉะนั้นวันเกษตรก้าวหน้า 2558 ถือเป็นงานที่ส่งเสริมเกษตรกรอย่างแท้จริง ทำให้พวกเรามีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และทำให้เรามีจุดยืนในตลาดได้กว้างขวางขึ้น”

แสดงความคิดเห็น