วัวแดงลุยอาเซียน จีนตอนใต้ ฟันยอดขาย 1,000 ล้านบาท

อ.ส.ค.ลุยเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์คในมาเลฯ เมียนมา กรุยทางสู่จีนตอนใต้ เสริมแกร่งผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยแข่งขันเวียดนาม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคมนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)เปิดเผยว่า ปี 2560 นี้ อ.ส.ค.ได้มีแผนรุกตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไปยังประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากกัมพูชาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักแล้วยังมุ่งขยายตลาดส่งออกในประเทศเมียนมา จากเดิมที่มีการส่งออกตามแนวตะเข็บชายแดน อ.ส.ค.จะร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายเรือเอเย่นต์ที่มีศักยภาพในเมียนมา 2 ราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อขยายฐานตลาดและผู้บริโภคอย่างจริงจังมากขึ้น เบื้องต้นคาดว่า ยอดขายนมไทย-เดนมาร์คในเมียนมาจะเติบโตขึ้นประมาณ 10% มีเป้าหมายส่งออกรวม 100 ล้านบาท

นอกจากนั้น อ.ส.ค.ยังจะเร่งผลักดันเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์คในประเทศมาเลเซียด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือ/เอกสารรับรองของรัฐบาลไทยโดยกรมปศุสัตว์เพื่อจัดส่งไปถึงรัฐบาลมาเลเซียในรูปแบบจีทูจี(G to G)หรือรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 เดือนนี้ หากสามารถเปิดตลาดส่งออกไปยังมาเลเซียได้ ในปีแรก อ.ส.ค.ได้ตั้งเป้ายอดส่งออกไว้ที่ 50-100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5-10% ของเป้าหมายส่งออกตลาดอาเซียนทั้งหมด 1,000 ล้านบาท และปีถัดไปคาดว่าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กจะขยายไปยังตลาดสิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น

“อ.ส.ค.ได้พัฒนาศักยภาพโรงงานนม อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดส่งออกนมไทย-เดนมาร์คไปยังมาเลเซีย ทั้งยังได้ประสานสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ซึ่งได้ลงนาม MOU เป็นพันธมิตรให้เตรียมพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อส่งออกหากมาเลเซียมีออร์เดอร์นำเข้ามากและ อ.ส.ค.ไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า สหกรณ์โคนมพัทลุงฯจะช่วยเป็นฐานในการผลิตเสริม” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน อ.ส.ค.ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้เลี้ยงโคนมโดยเฉพาะฟาร์มรายย่อยทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การบริหารจัดการอาหารสัตว์คุณภาพสูง การยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการรวมกลุ่มภายใต้ระบบสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เชื่อมั่นว่า ไทยจะสามารถแข่งขันและก้าวล้ำคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามได้ พร้อมเป็นศูนย์กลางและความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมของภูมิภาคอาเซียนด้วย

“มณฑลทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง ซึ่ง อ.ส.ค.กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออก รวมถึงข้อมูลกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้าของจีนซึ่งมีการควบคุมเข้มงวดมาก และแต่ละมณฑลยังมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันด้วย จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการเจรจาผลักดันเปิดตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม อนาคตถ้ามีการเปิดโรงงานแปรรูปนมใหม่ที่จังหวัดลำปาง คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปยังเมียนมาหรือทางตอนใต้ของจีนได้ จะทำให้การเลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความมั่นใจและมั่นคงในการประกอบอาชีพมากขึ้น” ผอ.อ.ส.ค.กล่าว

แสดงความคิดเห็น