นโยบายทรัมป์ไม่กระทบสินค้าจากไทยยังจำเป็นอยู่เพราะสหรัฐผลิตน้อย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วม ม.หอการค้าศึกษานโยบายเสียดุลของทรัมป์ ชี้ไทยรับผลกระทบน้อยสุดในอาเซียน สะท้อนสินค้าส่วนใหญ่สหรัฐยังผลิตน้อยและต้องนำเข้า

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาผลกระทบอุตสาหกรรมไทยจากนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์  ประธานาธิบดีสหรัฐ ตรวจสอบและเพ่งเล็งดุลการค้าระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วย 16 ประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้ารวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น จะส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยเพียงเล็กน้อย

โดยสถานการณ์ของไทยค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัดส่วนการผลิตเพียง 12% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ รวมถึงสินค้าไทยส่วนมากเป็นสินค้าที่สหรัฐมีการผลิตในประเทศต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าอยู่มาก โดยโอกาสในการถูกเพ่งเล็งในแต่ละอุตสาหกรรมจึงมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

โดยสินค้าที่คาดว่าจะถูกเพ็งเล็งน้อย คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์จากยางพารา, อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต์และส่วนประกอบ, เครื่องแต่งกายที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ฯลฯ ถูกเพ่งเล็งน้อย เพราะสหรัฐมีการผลิตน้อย.

แสดงความคิดเห็น