สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา SME เปิดหลักสูตร วปธ. รับนักศึกษาเพิ่มอีก 8 รุ่น

สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยกขีดความสามารถผู้ ประกอบการไทยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในปี 2560 ด้วยโครงการเศรษฐีออนไลน์ โครงการศูนย์รวมที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ (Consultant Directory Of SMECN) พร้อมเปิดหลักสูตร วปธ. รับนักศึกษาเพิ่มอีก 8 รุ่น ในปี 2560 หลังประสบความสำเร็จในปี 59 ที่ผ่านมา

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่าปัจจุบันภาครัฐมี มาตรการสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในประเทศ เพราะ SME ถือเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ และเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนวิสาหกิจไทย ในปีที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ได้สร้างที่ปรึกษาคุณภาพสู่ตลาดเพื่อรองรับงานจากภาครัฐและเอกชนมาแล้ว 8 รุ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ของเอสเอ็มอีในปัจจุบัน อาทิ การส่งเสริมด้านตลาด สถาบันการเงิน เทคโนโลยีการผลิตการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ การตัดต้นทุนและเพิ่มกำไร เป็นต้น เพื่อสร้างมาตรฐานก่อนก้าวสู่ การแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สำหรับในปี 2560 นอกจากสมาคมจะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มอีก 8 รุ่น เพื่อต่อยอดการทำงานจากที่ปรึกษาฯ รุ่นพี่รวมถึงผลักดัน SME ไทยให้พร้อมรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในอนาคตสมาคมยังได้เปิดโครงการเศรษฐี ออนไลน์ โดยมีแนวคิด ช่วยผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้มีสื่อการตลาดและช่องทางการการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็ง และรวบรวม/จัดทำศูนย์รวมที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาจัดจ้างที่ ปรึกษาธุรกิจด้านต่างๆ

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่โทร. 09-5715-9251-4 email : [email protected], LINE ID : @PBCI60 www.facebook.com/หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ และ www.ThaiConsult.org

แสดงความคิดเห็น