เอ็กซิมแบงก์รุกเมียนมาหนุนนักธุรกิจไทยขยายการค้าลงทุน

ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ เอ็กซิมแบงก์ ได้เปิดสำนักงานผู้แทนธสน.ประจำประเทศเมียนมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กล่าวว่าสำนักงานตัวแทนของธสน.จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเมียนมา ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะรองรับอุตสาหกรรมของไทยบางประเภทที่ปัจจุบันไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนค่าแรงต่ำเหมือนในอดีตได้ ไทยจึงส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ลงทุนในประเทศใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นและให้ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ค่าแรงต่ำมาลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาแทน

อีกทั้งการมาลงทุนในเมียนมาจะไม่ใช่การผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศอย่างเดียว แต่ยังสามารถส่งสินค้ากลับมาขายในประเทศไทย หรือกลุ่มอาเซียนได้ เพราะปัจจุบันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยให้การส่งสินค้าไปขายระหว่างกันไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยเมียนมา คือการเจรจาเรื่องระบบการชำระเงินให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินจ๊าดของเมียนมาได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือใช้สกุลเงินที่ 3 เป็นตัวกลาง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ฝ่ายลงได้มาก แต่ขณะนี้ฝ่ายเมียนมายังไม่อนุญาต เพราะเงินจ๊าดยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพ เกรงว่าจะทำให้ ผู้ประกอบการใช้แต่เงินบาท

คุณพิศิษฐ์ กล่าวว่า เมียนมาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจเป็นอันดับแรกพิจารณาจากความต้องการสินค้าและบริการของไทย ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลเมียนมาทำให้ผู้ประกอบการไทยจำนวนมากต้องการขยายธุรกิจการค้าการลงทุนเข้ามาในตลาดเมียนมา

ณ เดือนเมษายน 2560 ไทยมีมูลค่าเงินลงทุนสะสม 10.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 15.38 %ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในเมียนมา ขณะที่สินค้าส่งออกของไทย ไปเมียนมาก็ได้รับความนิยมเช่นเครื่องดื่ม น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าประเภทก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์ สัตว์มีชีวิต สินแร่โลหะ และผักผลไม้จากเมียนมา การเปิดสำนักงานผู้แทนในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ธสน.ขยายบทบาทในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

การเปิดสำนักงานผู้แทนในย่างกุ้ง เมียนมาจะเป็นก้าวแรกของธสน.ในการขยายบทบาทในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในCLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)บนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของธนาคาร ในการสนับสนุนโครงการลงทุนในภูมิภาคมานานกว่า 2 ทศวรรษ นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2537 จนถึงปัจจุบันธสน.ได้อนุมัติวงเงินให้แก่โครงการลงทุนในเมียนมาเป็นมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติวงเงิน สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเมียนมากว่า 18 โครงการมูลค่ารวมประมาณ 700,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น