ส่งออกผลไม้ไทยเฟื่อง ทุเรียนมาอันดับหนึ่ง สหรัฐ จีน เวียดนาม ฮ่องกงตลาดใหญ่

สถาบันอาหารชี้อนาคตผลไม้ไทยสดใส สะท้อนยอดส่งออกปี 59 เติบโตกว่า 19% สร้างมูลค่า 1.19 แสนล้านบาท เผยกระแสรักสุขภาพมาแรง ผู้ผลิตใช้นวัตกรรมใหม่ส่งผลผลไม้อบแห้งได้รับความนิยม

คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ในปี 2559 ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้สูงถึง 2.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 119,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็นสัดส่วน 13% ของมูลค่าส่งออกอาหารไปต่างประเทศทั้งหมด โดยมีตลาดหลักได้ แก่ สหรัฐ จีน เวียดนาม และฮ่องกง

“หากพิจารณาตามผลิตภัณฑ์การส่งออกจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ผลไม้สดมีสัดส่วนการส่งออกสูงที่สุด คือมีมูลค่า 32,412 ล้านบาท คิดเป็น 27% ของการ ส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ทั้งหมด ขยายตัวเพิ่มขึ้น 21% โดยการส่งออกส่วนใหญ่เป็น การส่งออกทุเรียนสดเป็นมูลค่ากว่า 16,800 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ลำไย มังคุด เงาะ และลองกอง สำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีสัดส่วนการส่งออกรองจากผลไม้สด ได้แก่ น้ำผลไม้ คิดเป็น 23% มีมูลค่าราว 27,256 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28%” นายยงวุฒิกล่าว

ขณะที่ผลไม้อบแห้งที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 53% มีมูลค่าราว 10,910 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการมีการนำเทคโน โลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคในต่างประเทศหันมานิยมบริโภคผลไม้อบแห้งเป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้การส่งออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลไม้อบแห้งเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากตุรกี และสหรัฐตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน และฮ่องกง เป็นต้น.

แสดงความคิดเห็น