ก.พาณิชย์ ระดมกูรูเสริมแกร่ง SME รับมือเงินบาทแข็ง

“อภิรดี” มอบหมาย NEA หาทางช่วยเหลือและป้องกัน SME ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเกรงเจอผลจากค่าเงินบาทแข็ง ขณะที่ กรมส่งเสริมการค้าฯ ระดมกูรูจากทั้งแบงก์ชาติ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้ความรู้เสริมแกร่งผู้ประกอบการปรับตัวพร้อมรับมือค่าเงินผันผวน ในวันที่ 19 มิ.ย. นี้

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากภาวะค่าเงินบาทแข็ง  เวลานี้ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ NEA) ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก  หรือ SME เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท แนวทางการป้องกันผลกระทบต่อการนำเข้าและส่งออก และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขหรือการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะเป็นเรื่องสำคัญ

“สำหรับบริษัทใหญ่ๆ  จะมีความเข้าใจและป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนไว้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่กระทรวงฯ อยากให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวเรื่องการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น เพราะปัจจุบันการค้าโลกมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการค้าบ่อยครั้ง จำเป็นที่ SME จะต้องมีความรู้รอบด้านและเข้าใจวิธีการเตรียมรับมือไว้บ้างเพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น” คุณอภิรดีกล่าว

ด้าน คุณมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย กำหนดจัดงานเสวนา “ค่าเงินบาทแข็ง SME แก้ได้อย่างไร” ในวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย. 2560 ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้ แนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ SME ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งผู้สนใจที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

สำหรับหัวข้อที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ เช่น แนวทางผ่อนคลายเงินตราต่างประเทศของ ธปท.กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย, เคล็ดลับปรับตัว ไม่กลัวค่าเงินผันผวน และเทคนิคบริหารธุรกิจ ปิดความเสี่ยงค่าเงิน และกรมฯ ยังได้เชิญผู้ประกอบการต้นแบบที่มีเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินผันผวนที่ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์จริงให้ SME ฟังอย่างลงลึก ขณะเดียวกัน SME ที่เข้าร่วมงานจะได้รับคำปรึกษาจากธนาคารพาณิชย์ที่มาออกคูหาและนำเสนอบริการช่วย SME ในการบริหารจัดการความเสี่ยงค่าเงินที่เหมาะกับธุรกิจของแต่ละรายด้วย

แสดงความคิดเห็น