กสอ.เปิดตัว 5 แอปพลิเคชันเสริมแกร่ง SME ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

กสอ. เปิดตัว 5 แอปพลิเคชันในกลุ่มระบบบัญชีและการบริหารจัดการองค์กร ช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจของเอสเอ็มอีไทย ระบุเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้ว ชี้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังไม่ปรับตัวเข้าสู่โลกการค้ายุคดิจทัล มีเพียง 20% นำระบบเทคโนโลยีและออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อแก้ปัญหาและช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  โดยจัดทำ 5 แอปพลิเคชัน  ได้แก่ 1.Money Flow Application ระบบควบคุมการรับและจ่ายเงินสด และกระแสเงินสด 2.Billing Flow Application ระบบขายและออกบิลสำหรับร้านค้าที่ซื้อมาขายไป 3.Stock Flow Application ระบบความคุมสต็อกสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป 4.DIP Business Evaluation Application แอปพลิเคชันสำหรับประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ และ 5.SMEs DIP Business Plan Application ระบบการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจการผลิตรายย่อย

ทั้งนี้  5 แอปพลิเคชันที่กล่าวมานี้จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในด้านระบบบัญชีและการเงินให้มีความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ลดความล่าช้าและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในระบบบัญชีและการเงินได้มากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ โดย 5 แอปพลิเคชันดังกล่าว เปิดให้ดาวน์โหลดทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งในปีนี้ (2560) มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 25,000 ครั้ง

ดร.พสุ กล่าวต่ออีกว่า ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคการค้า ภาคการผลิต ภาคการบริการ และอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่การแข่งขันทางธุรกิจและในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการและรูปแบบเดิม ๆ ในการทำธุรกิจ เนื่องจากยังขาดความรู้ความเชื่อมั่น รวมถึงทักษะทางด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ไอซีที เข้าไปปรับธุรกิจให้ทันสมัย ทั้งนี้ จากสถิติ SMEs ที่มีอยู่กว่า 2.8 ล้านรายพบว่า มีเพียง20% หรือประมาณ 550,000 รายที่นำระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการดำเนินอุตสาหกรรม (ที่มา : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งปรับตัวให้เข้าถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาอย่างมากมายนี้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น และเพื่อที่ในอนาคตจะได้ก้าวทันโลกแห่งการค้าที่ไร้พรมแดน พร้อมก้าวนำผู้อื่นจากสิ่งที่มีอยู่ในมืออย่างฉับไวได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ดี กสอ.จะเร่งสงเสริมให้เอสเอ็มอีหันมาทำธุรกิจโดยใช้ระบบออนไลน์และดิจิทัลอย่างเต็มตัวและเต็มรูปแบบ รวมถึงการสร้างบุคลากร กลุ่มคน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมด้านบริการออนไลน์ให้เกิดขึ้นอย่างหลากหลายตามที่ตลาดธุรกิจและผู้ประกอบการต้องการ ภายใน 2 ปี โดยในเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลไว้จำนวน 44 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่า ภายในปีนี้จะสามารถผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ประโยชน์จากบริการและระบบดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนราย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่ https://www.dip.go.th/th โหลดตรง Applcation สำหรับ iSMEs

แสดงความคิดเห็น