อัตราการว่างงานของฟิลิปปินส์ลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี

รัฐบาลฟิลิปปินส์เปิดเผยตัวเลขอัตราว่างงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ลดลงต่ำสุดในรอบ 10 ปี ผลการสำรวจของ Philippine Statistics Authority (PSA) เดือนเมษายนปี 2560 พบว่าอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 6.1 ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ร้อยละ 5.7

จำนวนชาวฟิลิปปินส์ที่จ้างงานในเดือนเมษายนมีจำนวน 40.27 ล้านคนลดลงจาก 40.66 ล้านคนในปีที่ผ่านมา แต่ PSA ชี้แจงว่าอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานลดลงจากร้อยละ 63.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 61.4

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประชากรแรงงานซึ่งประกอบด้วยแรงงานที่มีงานทำและผู้ว่างงานอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 69.6 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 68.17 ล้านคนในปีที่ผ่านมา สำหรับอัตราการว่างงานที่ต่ำลงหน่วยงานวางแผนของรัฐหน่วยงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (Neda) กล่าวว่าอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 16.1% ในเดือนเมษายน

จำนวนชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในระดับต่ำกว่าความสามารถลดลงเป็น 6.47 ล้านคนจาก 7.43 ล้านคนในปีที่แล้ว นั่นหมายถึงมีแรงงาน 962,000 คนได้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมระหว่างเดือนเมษายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้

แสดงความคิดเห็น