สิงคโปร์ปรับเพิ่มการคาดการณ์เติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเป็น 2.5%

จากผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจทำให้ Monetary Authority of Singapore (MAS) ทำการปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี 2560 ขึ้นไปอยู่ที่ 2.5 % จากผลของการสำรวจครั้งล่าสุดอยู่ที่ 2.3% ปัจจัยหลักอยู่ที่การเติบโตของภาคการผลิต

ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการคาดการณ์นั้นมาจากภาคการผลิตที่มีการเพิ่มโดยปรับตัวเลขอยู่ที่ 5% ขณะที่ความคาดหวังต่อการบริโภคภาคเอกชนยังคงทรงตัวที่ 1.1% และตัวเลขของคาดการณ์ด้านการค้าลดลงเหลือ 5.6%

“ผลกระทบมาจากค่าเฉลี่ยจากการสำรวจที่ทำให้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโตขึ้นระหว่าง 2.0 ถึง 2.9% ในปีนี้ ซึ่งไม่ต่างจากการสำรวจครั้งก่อน แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ที่สูงกว่าผลการสำรวจในปัจจุบัน ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดว่า GDP จะขยายตัวที่ 2.7%”

สำหรับปีหน้าคาดว่าค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ที่ 2.5% ในขณะที่ CPI All-Items และ MAS Core Inflation คาดว่าจะอยู่ที่ 1.4% และ 1.7% ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น