เวียดนามลดภาษี 1-3 % สำหรับ SME ที่ทำกำไร

เวียดนามสนับสนุน SME ท้องถิ่นด้วยการลดภาษีสำหรับกิจการที่ทำกำไรค่าเฉลี่ยประมาณ 1-3 % ส่วน SME ต่างชาติและกิจการรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในข่ายสนับสนุน หวังสร้าง SME รายใหม่ และส่งเสริมให้รายเก่าได้เติบโต

ตามร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านภาษีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ให้มีเพียง SME ที่ทำกำไรจะได้รับการลดหย่อนภาษี ร่างกฎหมายไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระดับภาษีที่ลดลงในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าการลดลดลง 1% สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 2% สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ 3% สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับภาษีปัจจุบัน แม้ว่าการลดภาษีจะช่วยลดรายได้จากงบประมาณของรัฐ แต่ก็จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กใหม่ ๆ ที่เสียภาษีลดลง

การสนับสนุนด้านภาษีสำหรับ SMEs
การตัดภาษีนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับกิจการที่มีกำไรซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.4 ของสถานประกอบการที่ดำเนินงานอยู่ประมาณ 301,300 หน่วย ประกอบด้วย 4,160 วิสาหกิจขนาดกลาง 116,920 องค์กรขนาดเล็กและ 173,271 กิจการขนาดเล็ก การลดภาษีจะทำให้รายจ่ายงบประมาณของรัฐลดลงประมาณ 84.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,920 พันล้านบาท) ซึ่งรวมถึง 103 พันล้านบาทสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 1,314 พันล้านบาทสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและ 502 พันล้านบาทสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การสนับสนุนด้านภาษีจะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ SME ที่มีการลงทุนจากต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจในแง่ของการผลิต

SME เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 98 ของสถานประกอบการทั้งหมดในเวียดนามและใช้แรงงานประมาณ 80% ของแรงงานทั้งหมด ปีที่แล้ว SME คิดเป็น 43.2% ของ GDP

แสดงความคิดเห็น