บสย.ปูทางช่วยเอสเอ็มอีปี 59

บสย.เตรียมแนวทางหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น ปี 59

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการบรรษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยถึงแผนงานและทิศทางการดำเนินงานของปี 2559 ว่าทาง บสย. มีการวางแผน 4 แนวทางหลักสำหรับให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายของยอดค้ำประกันสินเชื่อ ประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

1.ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การเกษตรเชิงประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ, กลุ่มอาหารแห่งอนาคตหรือกลุ่มแปรรูปอาหาร, กลุ่มหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล

2.ให้การสนับสนุนต่อเนื่องกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) เสนอคลังเพื่อพิจารณาโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ในระยะที่ 2 ต่อจากโครงการแรกที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นจำนวนมาก

3.ขยายช่องทางการค้ำประกันสินเชื่อไปสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อในกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (Non-bank) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME

.มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานของ บสย.ในปี 2558 ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อ (ม.ค. – 27 พ.ย. 58) รวมเป็นเงิน 86,000 ล้านบาท และยอดอนุมัติค้ำประกัน 65,000 ราย ทั้งนี้ ประมาณการว่าสิ้นปีนี้จะมียอดค้ำประกันสินเชื่อเฉียดถึง 100,000 ล้านบาท และอนุมัติการค้ำประกันกว่า 70,000 ราย ผ่านโครงการสำคัญ คือ โครงการค้ำประกัน PGS5 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา หลังมีการปรับปรุงใหม่ โดยรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการต่อเนื่อง 4 ปี สูงสุด 4% เป็นวงเงินค้ำประกัน 100,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ทั้งนี้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท ถือเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

แสดงความคิดเห็น