“นาจิ๊บ” เชื่อมาตรการทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง

        นายนาจิ๊บ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาตรการทางเศรษฐกิจที่ออกมาจะสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยที่ผ่านมา มาเลเซียได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างประเทศ ในเรื่องการไม่มีนโยบายประชานิยม และมีความกล้าหาญที่จะวางรากฐานที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการเก็บภาษีสินค้าและบริการ,การปรับโครงสร้างเงินอุดหนุน

“ถึงแม้มาตรการที่ออกมายังไม่ได้รับความนิยม แต่มันคือมาตรการในเชิงบวกที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ในไม่ช้านี้ รัฐบาลจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง” นายนาจิ๊บ กล่าวที่งาน SME Bank Entrepreneur Awards

นายนาจิ๊บ กล่าวต่อว่า มาเลเซียยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจากรายงานของ World Economic Forum 2015 – 2016 มาเลเซียขยับจากอันดับที่ 20 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 18 จาก 140 ประเทศ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นความล้มเหลว โดยตนจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม และตั้งเป้าคือการเป็นประเทศที่พัฒนาให้เป็นความจริงขึ้นมา

ขณะเดียวกัน นาจิ๊บ ยังกล่าวเสริมอีกว่า การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ SME มีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2011 อีกทั้งมีอัตราการขยายตัวมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยในปี 2011 – 2014 ภาคธุรกิจ SME เติบโตในอัตราร้อยละ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่เติบโตร้อยละ 5.4 ส่วนในปี 2015 คาดการณ์ว่า ภาคธุรกิจ SME จะมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 6 – 7 เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 4.5 – 5.5

“ปัจจัยขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความแข็งแรง รวมถึงนโยบายของสภาแห่งชาติที่มาใช้เป็นการพัฒนา ธุรกิจ SME ให้มีสถิติเติบโตขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ GDP ภายในประเทศ”

นายนาจิ๊บ กล่าวต่อว่า ระบบที่เป็นอัตโนมัติและการมีนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นกุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ นอกเหนือจากการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันภาคธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการมีนวัตกรรมและมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

“สิ่งสำคัญที่ทำให้แน่ใจว่าภาคธุรกิจ SME สามารถเผชิญหน้ากับตลาดที่มีการแข่งขันสูง คือการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศที่ร่วมลงนามข้อตกลง TPP ซึ่งรัฐบาลต้องสร้างแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจ SME โดยฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผมไม่ลืมกับสิ่งที่ต้องทำให้กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้งบประมาณ ปี2016 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ”

แสดงความคิดเห็น