สิงคโปร์กระตุ้น SME ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในกระแสดิจิทัล

จากการประชุมของ Singapore Business Federation (SBF) เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงประเด็นที่ว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปกป้องธุรกิจของตัวเองไม่ให้หยุดชะงักภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รุนแรงนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้มีการอบรมและพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือภายในอาเซียนเพื่อสามารถสร้างการแข่งขันได้

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าธุรกิจในกลุ่มของการท่องเที่ยว, การค้าปลีก, การสื่อสาร และการบริการทางการเงิน กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ถาโถมเข้ามา และกำลังจะส่งผลต่อธุรกิจกลุ่มอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอื่นมีความจำเป็นจะต้องยกระดับทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกับธุรกิจโดยตรง ใครที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและยังใช้วิธีเก่าๆ รับมือ อาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้

โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นหัวใจหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของบริษัทในประเทศ และมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของ GDP ถ้าธุรกิจเอสเอ็มอีไม่ทำการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่นี้ปัญหาใหญ่ระดับประเทศจะตามมา แนวทางในการใช้ระบบดิจิทัลเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตในหลายอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานและชนิดของงาน สิงคโปร์จะรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2561 ซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นวาระสำคัญ

แสดงความคิดเห็น