เปลี่ยน แฟนเพจ ให้กลายเป็น ลูกค้า/อ.วีระยุทธ เชื้อไทย

คำถามจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เข้าร่วมสัมมนาเกือบทุกเวทีที่เดินทางไปบรรยายการตลาดออนไลน์ คือ ทำอย่างไรให้คนสนใจแฟนเพจได้มาก ๆ จำเป็นต้องทำ เว็บไซต์ เพื่อขายออนไลน์ด้วยหรือ

ด้วยคำถามสองคำถามนี้ ทำให้เข้าใจได้เลยว่า แม่ค้าออนไลน์ไทยหรือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการขายออนไลน์ ที่เปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ วัน  เพราะ “พฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย” เปลี่ยนไปทุก ๆ วันด้วยนั่นเอง

ความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น โซเชียลมีเดีย อย่างเฟซบุ๊ก  กับ เว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่เป็นหน้าร้าน คือ ประเด็นสำคัญในการทำตลาดออนไลน์  พฤติกรรมลูกค้าในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็เหมือนความเคยชินของเราเอง คือ “ไม่ชอบอ่านโฆษณา”  นี่คือจุดตายของ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รายเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นกิจการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขายของ จึงทุ่มเทกับการพูดโฆษณามากกว่า การสร้างเนื้อหาที่ตรงกับ “ความสนใจ” ของลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ลูกค้าเป้าหมายเกิดความเบื่อหน่าย เนื้อหาของแฟนเพจ และเลิกติดตาม unlike ในที่สุดก็ไม่สามารถขายของได้ ทั้งที่แฟนเพจมีจำนวนลูกเพจอยู่เป็นจำนวนมาก

คิดใหม่ แฟนเพจ คือ ชุมชนคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีรสนิยมในการใช้ชีวิต คล้าย ๆ กัน เช่น รักษ์สุขภาพ หรือ ชอบเทคโนโลยี  หรือ ชอบทันข่าวทันสังคม  หรือชอบเรื่องความรู้ด้านใด ด้านหนึ่ง ดังนั้นการนำเสนอเนื้อหาจึงควรเป็นเรื่องราว ข่าวสาร สาระ รอบด้านในความสนใจ หรือรสนิยม นั้น ๆ มากกว่าการโฆษณาสินค้า ถ้าทำได้เช่นนี้จะพบกว่า จำนวนลูกเพจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด เพจ จะทำหน้าที่เป็น สื่อ เป็นชุมชนในการรวมลูกค้าเป้าหมายไว้จำนวนมาก  ทำอย่างไรจะเปลี่ยนลูกเพจเหล่านั้นให้มาเป็นลูกค้า

พฤติกรรมลูกเพจ คือ อ่านสั้น ๆ  ทำให้การนำเสนอเรื่องราวแบบยาว ๆ จำเป็นต้องมี “ลิงก์” เพื่อให้เขาได้ข้อมูลเนื้อที่ครบถ้วน  เพจจะทำหน้าที่ กระตุ้นความสนใจ เพื่อนำลูกค้าเป้าหมายไปสู่ รายละเอียดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราต้องการนำเสนอ หรือนำลูกค้าเป้าหมาย เข้าสู่พื้นที่ร้านค้านั่นเอง  ลิงก์จึงสำคัญเป็นจุดเชื่อมโยง ระหว่าง แฟนเพจ กับ เว็บไซต์  เปรียบเทียบคือ เพจ ทำหน้าที่เป็น ประชาสัมพันธ์ หรือพนักงานขาย เรียกคนเข้าสู่เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็น หน้าร้าน

การเปิดร้านแบบทั่ว ๆ ไป เราต้องตกแต่งสถานที่ ชั้นวางสินค้า จุดแสดงการสาธิต หรือพื้นที่ต้อนรับลูกค้า มีสินค้าจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ประดับด้วยไฟส่องสินค้าให้น่าดูน่าใช้มากขึ้น  ต้องมีจุดเก็บเงิน จุดรับเงิน ต้องมีพนักงานขาย พนักงานการเงิน พนักงานต้อนรับ  จึงจะสามารถเปิดดำเนินกิจการได้  เว็บไซต์ก็ต้องการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เช่นเดียวกัน  เว็บไซต์ต้องการ เนื้อหาเรื่องราว ตั้งแต่ ประวัติกิจการ ประวัติผู้บริหาร  ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายสินค้าในมุมต่าง ๆ เรื่องราวประโยชน์จากการใช้สินค้า วิธีการใช้ การนำเสนอในรูปแบบของ คลิปวิดีโอ การนำเสนอในรูปของภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ  การจัดหมวดหมู่แคตตาล๊อก  การตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า แบบ Q&A หรือ ตอบสดแบบ chat สนทนา  หรือ chat bot  เว็บไซต์ลงทุนตบแต่งด้วยเรื่องราว เนื้อหาของกิจการ และเรื่องราวเนื้อหาของสินค้า ปิดท้ายด้วยการสร้างปุ่มสั่งซื้อ ซึ่งเป็นความสามารถที่มีเฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเฟซบุ๊กยังไม่สามารถทำได้

การเปลี่ยนลูกเพจให้เป็นลูกค้า เริ่มจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  เองต้องเข้าใจและติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า และสร้างเนื้อหา เรื่องราว นำเสนอให้สอดคล้องกับ “ความต้องการเสพ” ตามความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชน ยิ่งมีจำนวนคนในชุมชนมาก ยิ่งมีความสนใจหรือรสนิยมที่สอดคล้องกับสินค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสทางการตลาด ยิ่งมีโอกาสในการเปลี่ยนแฟน ๆ เหล่านี้ ให้กลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตนั่นเอง

แสดงความคิดเห็น