บาทแข็ง ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมร่วง

ส.อ.ท.แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ปรับลดอยู่ที่ 85.5 ผลกระทบบาทแข็ง เอสเอ็มอีขาดเงินทุนหมุนเวียน ส่วนคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดเช่นกัน เหลือ 99.6 เหตุหวั่นกำลังซื้อในประเทศหด แนะภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นช่วงครึ่งปีหลัง และพร้อมผ่อนเกณฑ์เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ว่า  ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 85.5 จากระดับ 86.4 ในเดือนเมษายน 2560 โดยปัจจัยมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการส่งออก ขณะที่ด้านการดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ยังมีปัญหาเงินทุนหมุนเวียน การขาดแคลนแรงงานฝีมือ และต้นทุนด้านราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 99.6 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ 100.0 ในเดือนเมษายน เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค และยังพบว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต้องการให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการในเดือนพฤษภาคม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน สถานการณ์การเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยที่กังวลลดลงได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า

คุณเจน  ระบุว่า  ข้อเสนอแนะของ ส.อ.ท. ที่มีต่อภาครัฐในเดือนพฤษภาคมคือ ให้ภาครัฐออกมาตรการเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ พร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงเร่งพัฒนาผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อรองรับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แสดงความคิดเห็น