จัดสัมมนารับมืออาชญากรรมไซเบอร์ที่กัมพูชา

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญของเอฟบีไอจากสหรัฐอเมริกาให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ และการก่ออาชญากรรมข้ามชาติให้กับผู้เข้าร่วม 140 คนจาก 20 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศกัมพูชา

งานสัมมนาติดต่อกัน 3 วันนี้จัดขึ้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจัดขึ้นที่เสียมราฐ เชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก  FBI National Academy จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต ปีนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกปีที่มีตัวแทนจากกัมพูชาสำเร็จหลักสูตรนี้เป็นจำนวน 2 คน จุดอ่อนหลักของกัมพูชาในการรับมือกับเรื่องนี้คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีความความสามารถในการป้องกัน และต่อต้านอาชญากรรมในโลกไซเบอร์

ทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังต้องทำการปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการล่าสุดด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ด้วย เพราะในอนาคตอันใกล้นี้กัมพูชาเองก็จะต้องเผชิญกับอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อประเทศก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การสัมมนาและการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในอนาคตจะช่วยสนับสนุนเรื่องเหล่านี้

แสดงความคิดเห็น