การขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัลในอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเต็มไปด้วยผู้ประกอบการหน้าใหม่เกี่ยวกับอี-คอมเมิร์ซและธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล ส่งผลให้มีความต้องการด้านกำลังคนด้านนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

จากผลการสำรวจล่าสุดจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดหางาน พบว่าจำนวนของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 60% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา เกิดจากกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ, บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) และกลุ่มบริษัทด้านอี-คอมเมิร์ซ

อินโดนีเซียมีผู้ประกอบการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในกลุ่มของธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีความคิดเป็นของตัวเองในการออกแบบและบริหารงาน ทำให้มีความยากลำบากในการคัดเลือกคนเพื่อเข้าทำงาน เพราะนอกจากมีความต้องการทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีขึ้นสูงแล้ว ยังมีความต้องการด้านอื่นบวกเพิ่มเข้าไปด้วย ทำให้ไม่สามารถหาคนเข้าทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว

บริษัทจัดหางานจึงเสนอแนวความคิดว่าหากผู้ประกอบการต้องการหาแรงงานที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบริษัทอาจจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์หลายครั้งเกินไปอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นลักษณะของการทำงานไปพร้อมกับเรียนรู้งานไปด้วย กล่าวคือคนรุ่นใหม่ก็ต้องพร้อมที่จะสอนงานคนรุ่นเก่าให้เข้าใจในเรื่องใหม่ๆ ได้ด้วย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านนี้

การสำรวจแสดงให้เห็นว่าแรงงานที่มีทักษะดิจิทัล และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในด้านแฟชั่นและอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่ต้องการ นอกจากนี้มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของ Fintech, Logistic และ Big data ซึ่งหากแรงงานด้านนี้ในประเทศขาดแคลน อาจจะต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาเติมเต็ม

แสดงความคิดเห็น