การค้าชายแดน โอกาสสร้างธุรกิจ SME

ยังดีอยู่ ! แม้ว่าการเปิดเสรีอาเซียนจะขยายการลงทุนไปยังประเทศในย่านอาเซียน แต่การค้าชายแดนก็ยังเติบโตและเป็นจุดเริ่มต้นของ SME

Highlight

  • การค้าชายแดนเป็นการเริ่มต้นการทำการค้ากับอาเซียนอย่างมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
  • การเติบโตของการค้าชายแดนตามจุดต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง
  • ปีนี้ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะเป็นแรงกดดันให้กับการค้าชายแดนคือราคาน้ำมัน

อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่สูง และเป็นกลุ่มกำลังการบริโภคขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ด้วยขนาดประชากร 600 ล้าน อาเซียนจึงเป็นโอกาสธุรกิจที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะการค้าผ่านแดนของไทยทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้

ช่วงที่ผ่านมาการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของไทยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะ 8 ปี อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2559 ได้ส่งผลให้การค้าขายชายแดนลดลง  แต่รูปแบบของการค้าเป็นการขยายการลงทุนไปตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

ปี 2560 การค้าชายแดน จึงมีความท้าทายว่า อัตราการค้าชายแดนจะลดลงหรือไม่ หลังจากที่คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุถึงสถานการณ์การค้าชายแดนของไทย ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ว่า สถานการณ์การค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในเดือนเมษายน 2560 การค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) และการค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ และเวียดนาม) ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 101,445.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในด้านการส่งออกมีมูลค่า 60,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.46% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 56,367.30 ล้านบาท และการนำเข้ามีมูลค่า 41,437.20 ล้านบาท ลดลง 0.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 41,641.83 ล้านบาท

และเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าการค้ารวมในช่วง 4 เดือนแรกแล้ว พบว่า มูลค่าการค้ารวมยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – เมษายน) การค้าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาวและกัมพูชา) และการค้าผ่านแดน (สิงคโปร์-จีนตอนใต้-เวียดนาม) มีมูลค่าการค้ารวม 417,165.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 398,190.26 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นการส่งออกมูลค่า 255,334.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 224,601.25 ล้านบาท และการนำเข้ามูลค่า 161,830.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 173,589.01 ล้านบาท

ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดือนแรกสะท้อนถึงโอกาสที่สดใสขึ้นอีกครั้งของการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

อย่างไรก็ตามแม้ช่วง 4 เดือนแรกการค้าชายแดนจะมีตัวเลขที่ขึ้น แต่ปัจจัยหลักก็ยังส่งผลกดดันการค้าชายแดนอยู่ โดยปัจจัยกดดันหลักนั้นมีอยู่ 2 ประการได้แก่ การปรับตัวลงของราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าสำคัญอย่างหนึ่งในการค้าชายแดน ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดการผลิตสินค้าขึ้นใช้และจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้การนำเข้าผ่านชายแดนลดลง

อีกปัจจัยที่มีผลกระทบสำคัญต่อการค้าชายแดนในระยะต่อไป คือ การย้ายฐานการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้างไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เช่นการผลิตสินค้าประเภทเครื่องดื่มไปเมียนมา ทำให้การส่งออกเครื่องดื่มไปเมียนมาหดตัวลง รวมถึงการขยายฐานการผลิตอุตสหากรรมบางอย่างไปที่อาเซียน เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในสปป.ลาว และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในเวียดนาม เป็นต้น

ผลจากการย้ายฐานทำให้โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าเปลี่ยนไป จากเดิมที่นำเข้าสินค้าเป็นชิ้นที่มีมาร์จิ้นสูง อาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต ทำให้มีมาร์จิ้นและมูลค่าการค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตามภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมีโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ตามกำลังซื้อของคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น

ในตอนหน้าเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงโอกาสทางการค้าชายแดนในแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคว่า โซนไหนมีโอกาสทางการค้าอย่างไร สินค้าที่น่าสนใจในการส่งออกและนำเข้าในแต่ละโซนเป็นอย่างไร ต้องติดตามครับ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

 

แสดงความคิดเห็น