รัฐบาลคืนความสุขส่งท้ายปี 58 กับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงนามโดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 กระทรวงการคลัง ได้เสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2558

ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ระบุว่า ข้อ ๑ ประชาชนที่ใช้จ่ายตามจำนวนจริงไม่เกิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 โดยมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ต้องออกเป็นชื่อตนเท่านั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ด้านรายการสินค้าและบริการภายในประเทศที่ร่วมมาตรการลดหย่อนภาษี ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ทองรูปพรรณ(ได้เฉพาะค่ากำเหน็จ) ค่าซ่อมรถ(หากซ่อมภายใน 25/12/58 – 31 /12/58 และซ่อมเสร็จภายใน 31/12/58) ซื้ออะไหล่รถ ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ(และนำบัตรนั้นไปใช้ในระหว่าง25/12/58 – 31 /12/58) ค่านวดสปา และซื้อทัวร์ท่องเที่ยวภายในประเทศ(ซื้อและมีการใช้ท่องเที่ยวในช่วง25/12/58 – 31 /12/58)

สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีตามประกาศในราชกิจจาฯ ข้อ ๒ ประกอบด้วย สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ํามัน ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

ทั้งนี้นอกจากการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับการซื้อของแล้ว สำหรับภาคการท่องเที่ยวก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีที่จ่ายตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท เช่นกัน โดยเป็น ค่าบริการ และค่าโรงแรม ภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าน้ำมันรถ ตั๋วรถทัวร์และเครื่องบิน ซึ่งต้องมีการแยกใบกำกับภาษีเรื่องการท่องเที่ยวปี 58 (ไม่เกิน15,000บาท) และ ลดหย่อนภาษีปลายปี 58 (ไม่เกิน 15,000 บาท) รวมลดได้สูงสุด 30,000 บาท

อนึ่ง การลดหย่อนภาษีไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 15,000 บาท แต่หมายความว่าต้องยื่นภาษีจากฐานภาษี เช่น มีการใช้จ่ายตามจริง พร้อมใบกำกับภาษีตัวเต็มระบุชื่อผู้ประกอบการและชื่อผู้ยื่นขอลดหย่อนภาษี ที่มีการใช้สินค้าบริการตามข้อกำหนด ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 2558 จำนวน 15,000 บาท ผู้ขอลดหย่อนภาษีจะได้เงินคืนตามจำนวนเปอร์เซ็นต์จากฐานภาษี

ประกาศราชกิจจานุเบกษาตัวเต็ม (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/124/1.PDF)

bbl_info_ลดหย่อนภาษ_2

แสดงความคิดเห็น